Sähköautot vapautettava dieselverosta

Suomen hallitus on asettanut isoja tavoitteita CO2 -päästöjen alentamiseksi. Keinona tarjotaan biopolttoaineiden lisäämistä, mikä on globaalina ratkaisuna kestämätön: Maailmassa on 850 miljoonaa aliravittua ihmistä ja 850 miljoonaa autoa. Kummat ruokitaan ensin?

Sähköauto on polttomoottoriautoa yli kolme kertaa energiatehokkaampi. Sähköauto on myös ainoa käytössä oleva tekniikka, joka mahdollistaa kaikkien päästöjen nollaamisen. (CO2, pienhiukkaset, typpioksidit, häkä, alailmakehän otsoni.) Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto vaatii vain minimaalisia infrastruktuuri-investointeja, toisin kuin esim. vetyautoilla.

Uusi ajoneuvovero suosii vähän kuluttavia autoja - paitsi sähköautoja! Sähköautot ja Plug-In-Hybridit joutuvat maksamaan käyttövoimaveroa (ns. "dieselvero") painon mukaan, normaali henkilöauto yli 300 euroa vuodessa. Näinkö lainsäätäjämme kannustavat kansalaisia ekologisempaan autoiluun?!

Sähköautojen käyttövoimaveron tuotto on tällä hetkellä alle 30 000 euroa vuodessa. Valtion budjetissa tämä menee virhemarginaaliin. Sähköautot voivat luoda Suomeen uutta osaamista, työpaikkoja ja vientituloja - ellei kotimarkkinoita tyrehdytetä alkuunsa ylimääräisillä veroilla.

ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME ETTÄ SÄHKÖAUTOT VAPAUTETAAN KÄYTTÖVOIMAVEROSTA.

Lisätietoja: www.Sahkoautot.fi/adressi


Jiri Räsänen, Sähköajoneuvoyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään