Säilytetään avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ennallaan! (Oulu)

Oulun kaupunki on esittänyt talouden tasapainottamiseksi vaihtoehtoina mm. avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan lopettamista kokonaan tai maksuttomien kerhojen muuttamista maksullisiksi.

Vetoamme Oulun päättäjiin (sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä kaupunginvaltuusto), että avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta säilytetään.

Kuitenkin pienempi paha on maksullinen kerho kuin ei kerhoa lainkaan. Silloin tulisi pienituloisten perheiden pystyä hakemaan mahdolliseen kerhomaksuun alennusta tai vapautusta. Aikoinaan kerhot olivatkin maksullisia ja maksuun pystyi hakemaan muutosta pienituloisuuden perusteella.

Kerhojen lakkauttaminen olisi varsin lyhytnäköistä. Tuskinpa sillä tavalla pitkällä tähtäimellä suuria säästöjä saataisiin, jotka eivät lopulta näkyisi kuluina muualla. Ennenkaikkea on syytä ajatella lasten ja perheiden hyvinvointia. Moinen päätös vaikuttaisi lasten ja perheiden elämään negatiivisesti merkittävillä tavoilla. Oulunhan pitäisi olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämän toivoisi näkyvän myös päätöksenteossa.

Kerhot antavat kotihoidossa oleville lapsille oman ikäistään seuraa ja monin tavoin laadukasta varhaiskasvatusta, joka antaa hyvät eväät eskariin ja kouluun sekä päiväkotiin, niille jotka sinne menevät. 

Lapset oppivat kerhossa tärkeitä sosiaalisia taitoja, kädentöitä, käytöstapoja, oppivat tuntemaan erilaisia ihmisiä, saavat toteuttaa itseään liikunnallisesti, oppivat varhaiskasvatuksen rutiineja, on lauluhetket ja muut tärkeät asiat. Tämä kaikki hyvine muistoineen kantaa lasta vielä pitkään myöhemminkin.

Missä kotihoidossa olevat lapset oppivat ryhmässä toimimista eskaria ja koulua sekä mahdollista myöhempää päivähoitoa varten, jos kerhot lakkautetaan? Kaikille eivät seurakuntien kerhot ole vaihtoehto. Jäävätkö kotihoidossa olevat lapset sitten ihan ulkopuolelle ja väliinputoajiksi? Kerhot antavat perheille paljon; lapsen on hyvä oppia olemaan lapsiryhmässä ilman vanhempia ja ikäistensä seurassa sekä samalla kerhot antavat vanhemmille hetken aikaa hoitaa omia asioitaan ilman lasta, kun lapsi on 3 tuntia kerrallaan kerhossa pari- kolme kertaa viikossa. Tämäkin on tärkeää vailla tukiverkkoa oleville perheille.

Osa lapsista kulkee kerhopolkua kolme vuotiaaksi asti, osa erilaisin järjestelyin eskari- ikään asti (esim. vanhempien tehdessä eri vuoroa töissä tai isovanhempien hoitaessa lasta). Näin ollen kerhotoiminta on hyvin tärkeää lapsille ja perheille.

Näinä aikoina koronaviruksen varjossa, yhteiskunnallisesti poikkeuksellisina aikoina ei tulisi lakkauttaa lasten- ja perheiden palveluita. Päinvastoin kaikki, mikä tukee lasten kasvua ja kehitystä sekä perheiden hyvinvointia ja jaksamista tulisi säilyttää ja tähän kastiin avoimen varhaiskasvatuksen kerhot mitä suurimmassa määrin kuuluvat. Niissä lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat tekevät tärkeää ja ammattitaitoista työtä lasten ja perheiden hyväksi tullen lapsille tärkeiksi aikuisiksi. 
 
Me allekirjoittaneet toivomme sydämestämme, että kerhoja ei lakkauteta!
 
 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marika Vierimaa voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?