Sairaallakin on oikeus ihmisarvoiseen elämään

Kelan eläkkeensaajan vammais- ja hoitotuki eivät kata sairaudesta aiheutuneiden kulujen määrää. Tuen saaminen on hankalaa, sekä päätökset pysyvänkin sairauden ollessa kyseessä ovat usein määräaikaisia.

Työttömät eivät kuulu mihinkään korvaushaun piiriin - heidän sairaudesta aiheutuneita kuluja ei korvata, tai puolison tulot vievät työttömyyskorvauksetkin nollille.

Tasa-arvo terveen ja sairastavan välillä on huomattava!

Eläkkeensaajan tulot ovat jääneet jälkeen palkansaajien tuloista vuodesta toiseen ja tällä indeksillä on myös Kelakorvaukset nousseet hyvin vähän. Uusi hallitus ei tuo eläkkeensaajalle muuta helpotusta kuin toimeentulotuen korotuksen. Tämä tuki menee suoraan tulevien välillisten ja välittömien, sekä kuntaverojen nousuun. Sairaat ja aina vain suurempi osa sairaista putoavat köyhyysloukkuun ja moni joutuu miettimään riittävätkö rahat enää lääkkeiden ostamiseen, saatikka helpotusta tuovien hoitomuotojen käyttämiseen. Eläkeläisen on hankalaa päästä kuntoutuksiin ja myös terveyskeskusten heikon lääkäritilanteen, tai muun syyn vuoksi moni joutuu turvautumaan kalliisiin yksityislääkäreihin (samoin on työttömillä). Matkakulut kasvavat polttoaineiden kallistumisen vuoksi laboratoriokokeisiin, lääkärimatkoille, apteekkiin, hoitoihin jne.

Sairaus voi aiheuttaa kuluja joita ei huomioida mitenkään. Paljon reseptilääkkeitä putoaa Kela -korvauksen piiristä pois kaiken aikaa ja kuitenkaan kukaan ei varmaan huvikseen syö näitäkään lääkkeitä mm. laktoosi-intoleranssi aiheuttaa ruokavalion muutoksen ja laktoositon ruoka on kalliimpaa, kuin normaali. Sitä ei huomioida missään.

Sairaankin pitäisi kyetä käyttämään edes joskus normaali-ihmisen elämän iloja. Päästä teatteriin, elokuviin, uimaan jne. Kuitenkaan pienellä eläkkeellä, tai työttömyyskorvauksilla ja nykytasoisella tukimuodoilla niihin ei jää varaa.

Sairaat syrjäytyvät yhteiskunnastamme täysin ja kukaan ei tunnu siitä välittävän.

Vaadimme ihmisarvoista kohtelua sairaille.  Siihen tarvitaan yhteiskunnan tukea, eli huomattavaa lisää valtion osoittamaa rahaa Kelan korvausmuotoihin, tai lisäveroalennuksia sairauden erityiskustannuksista johtuvina. Korvausten korottamista vastaamaan paremmin ylimääräisiä kustannuksia ja kynnyksen alentamista, niin että kaikki sairaudesta johtuvat kulut huomioidaan, esim. Sjögrenin syndroomaa sairastavien isommat hammaslääkärikulut terveisiin verrattuina.

Sairaan elämä ei ole muutenkaan samanlaista kuin terveellä. Yhteiskuntamme pitää ottaa meidät sairaatkin huomioon ja auttaa meitä edes sairaskulujen kattamisessa ja ihmisarvoisen elämän ylläpitämisessä osoittamalla siihen lisärahoitusta.