Selviämisasema Ouluun

Ainakin joka neljännellä suomalaisista on lähipiirissään päihdeongelmainen. Oulussa ei kuitenkaan ole minkäänlaista paikkaa jonne ohjata (tai sysätä) henkilö, joka tarvitsee turvallisen ympäristön toipuakseen joko akuutista tai pitkittyneestä päihtymyksestä. Pahimmillaan yksin selviämisen yrittäminen on letaali.

Muilla suurilla kaupungeilla on ehdottomasti vaihtoehtoja tarjottavana päihdeongelmaisille tai vaikeasti alkoholi/huume -kierteessä oleville, mutta ei Oulussa.

Viime aikoina on paljon puhuttanut kaupungin rikollisuus sekä yleiset epäkohdat, eivätkä ne todellakaan poistu ellei edes päihteidenkäyttäjien olosuhteita koeteta parantaa. Kuntoutumisen mahdollisuudet ovat kehnot. Redin jonot ovat julkeat, mikä on oikeastaan ainut julkisen puolen päihdepalvelu. Kenellä syrjäytyneellä on varaa maksaa itsensä kipeäksi yksityisellä? Eikä sosiaalitoimi kovin mielellään korvaa kroonistuneen yksilön hoitoa, sillä ei ole takuuta toipumisen menestyksestä.

Eikö olisi jo aika saada pientä vastaantuloa suuren, kärsivän ja sairaan lohkon oululaisia, kohtaan?

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että R.M. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tuleeko uskonnon olla oma oppiaineensa?