Siloisen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ja hallitusneuvos Liisa Katajamäen 19.1.2023 allekirjoittaman valtioneuvoston asetuksen nro 67/2023 mitätöinti vaarallisena toteutuessaan.

Vaadimme silloisen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ja hallitusneuvos Liisa Katajamäen 19.1.2023 allekirjoittaman valtioneuvoston asetuksen nro 67-2023 kumoamista yleisvaarallisena suomalaisille ja lapsillemme toteutuessaan.

Perustelut asetuksen kumomiselle ovat yksinertaiset. Koronavirukset eivät ole ihmisille vaarallisia ja lapsille ne eivät aiheuta mitään oireita tai ohimenevän yleensä huomaamattoman pienen flunssan kaltaisen sarauden. Todellisuudessa vasta näiden covid -piikitysten jälkeen lasten, nuorten ja aikuisten eri asteiset sairastumiset ja ylikuolleisuus on kasvanut. Katsomme covid -piikitykset niittinä ihmiskunnan tuholle. Mitään sairautta ei tule pyrkiä hoitelemaan mikäli haittat ylittävät hyödyt, mikä on osoittautunut covid -piikitysten yhteydessä toteutuneeksi nimen omaan haitta-hyötysuhteen kallistuessa ainoastaan haittapuolelle.

Kumottava 19.1.2023 allekirjoitettu valtioneuoston asetus nro 67-2023 on lyhyt ja sanasta sanaan seuraava

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1105/2020) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1211/2021, seuraavasti:
2 §
Käytettävät rokotteet ja rokotusten tarjoaminen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rokotuksia tarjotaan kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.
————
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2023.
Helsingissä 19.1.2023
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki


Anneli Armassalo Lakieläinlääkäri    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Anneli Armassalo Lakieläinlääkäri näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…