Sodankylän lääkäripäivystyspalvelua ei saa heikentää

Sodankylän kunnassa suunnitellaan lääkäripäivystyksen osittaista siirtämistä Rovaniemelle. Kuntalaisen näkökulmasta osittainen päivystyksen siirto Rovaniemelle merkitsee sitä, että akuutti lääkäripalvelu iltaisin ja öisin lakkaa olemasta lähipalvelu. Päivystyksen siirrosta sen toteutuessa kärsisivät erityisesti vanhukset ja lapsiperheet.

Siirron toteutuessa lähin päivystävä lääkäri olisi kuntakeskuksesta 135 kilometrin päässä, monesta sivukylästä vieläkin kauempana. Vanhusten, pienituloisten ja lapsiperheiden on hankalaa ja kallista kulkea yli 100 kilometrin päähän lääkärin vastaanotolle akuuteissa tapauksissa. Julkista liikenneyhteyttä Ilta- ja yöaikaan ei ole saatavilla.

Rovaniemen yhteispäivystys on nyt jo tukkoinen. Jonotusaika päivystyksessä voi olla jopa 3-5 tuntia. Matka-aika mukaan lukien lääkäripäivystyksessä käynti kestäisi siten jopa 6-8 tuntia.

Sodankylän terveyskeskuksessa on noin 40 paikkainen vuodeosasto, josta noin puolet ovat akuuttipaikkoja. Lääkäripäivystyksen siirto vaikuttaisi vuodeosaston toimintaan ja potilaiden turvalliseen hoitoon. Osa vuodeosaston potilaista jouduttaisiin siirtämään Rovaniemelle, jos Sodankylässä ei ole lääkäriä saatavilla 24/7. Samoin kuin Lapin keskussairaalasta ei voitaisi niin varhain ottaa vastaan jatkohoitoon huonokuntoisempia potilaita. Potilaiden ja omaisten kannalta tämä olisi huono ratkaisu.

Lääkäripäivystyksen siirto kasvattaa hoitohenkilökunnan työnkuormittavuutta sekä vastuuta. Tehyn kannanoton mukaan potilasturvallisuus heikentyy.

Paikkakunnalla toimii kaksi isoa kaivosta 24/7 periaatteella. Ilta- ja yöaikana lähin lääkäri olisi lähes 200 km päässä Kevitsan tuotantolaitoksesta. Myös varuskunta tukeutuu Sodankylän kunnan tarjoamaan lääkäripäivystykseen tarvittaessa.

Adressin allekirjoittaneet ovat Sodankylän kunnan lääkäripäivystyksen osittaista siirtoa vastaan.

Adressi luovutetaan Sodankylän kuntaan ennen 27.2 Sodankylän kunnanvaltuuston kokousta.