Solidaarisuusvetoomus Länsi-Saharan vapauttamiseksi 

Solidaarisuusvetoomus Länsi-Saharan vapauttamiseksi 

ENGLISH below

ESPANOL abajo


Me allekirjoittaneet pyrimme kansalaisyhteiskunnan, taiteen, kulttuurin, poliittisin ja rauhanomaisin keinoin vaikuttamaan siihen, että Länsi-Saharan asia ja sahrawi-kansan ääni kuuluisi nykyistä paremmin.  Tavoitteemme on Länsi-Saharan vapautuminen Marokon miehityksestä ja että  sahrawi-kansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta. 


Vetoamme kaikkiin päättäjiin Suomessa ja Euroopan Unionissa, että Länsi-Saharan asia nostetaan esille hiljaisuudesta ja YK:n esittämä kansanäänestys itsenäisestä Länsi-Saharasta voitaisiin järjestää. 


Näemme solidaarisuuden käytännön yhteistyön ja tekemisen haasteena.  Vetoamme kansalaisyhteiskunnan erilaisiin toimijoihin, kansalaisjärjestöihin, yksittäisiin aktivisteihin, taiteilijoihin, AY- ja rauhanliikkeeseen sekä tavallisiin kansalaisiin osoittamaan solidaarisuutta Länsi-Saharan asialle. Haluamme, että puheista tulisi todellisia tekoja, jotka edistävät Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksistä ja sahrawien jaksamista. 

Vetoamme, että eduskuntaan perustettu Länsi-Sahara ystävyysryhmä edistää dialogia Suomen ja Länsi-Saharan välillä ja että Suomi toimillaan edistäisi Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksiä. Vetoamme eduskunnan puhemieheen, että Länsi-Saharan asiaan kiinnitettäisiin huomiota eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskusteluissa ja että kansanäänestyksen aikaansaaminen Länsi-Saharassa nousisi eduskunnan valiokuntien teemaksi, jota valtuuskunnat voisivat omilla toimialoillaan kansainvälisillä foorumeilla korostaa. 

Vetoamme EU-parlamenttiin, sen jäseniin ja parlamenttiryhmiin, että ne päättävät harkita uudelleen Marokon ja EU:n väliset sopimukset, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä. 

Allekirjoituksia kerätään vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen vetoomus toimitetaan Suomen eduskunnalle ja EU:n parlamentille.                                                                                                                                   www.spartacus-saatio.fi 
 
JP (Juha-Pekka) Väisänen                      Antti Seppänen 
Puheenjohtaja, Spartacus-säätiö             Puheenjohtaja, PAND taiteilijat rauhan puolesta 

 

Solidarity petition for the liberation of Western Sahara  

We, the undersigned, using the means of civil society, art, culture, as well as political and peaceful means, are striving to make the cause of Western Sahara and the voice of the Sahrawi people better heard.  

Our goal is the liberation of Western Sahara from Moroccan occupation so that the Sahrawi people can decide themselves on their own development and future.

We appeal to all decision-makers in Finland and in the European Union to end the silence on the situation of Western Sahara so that the UN proposed referendum on the independence of Western Sahara can be held.  We perceive solidarity as a challenge of practical cooperation and action.

We call on various civil society actors, NGOs, individual activists, artists, the trade union and peace movements as well as ordinary citizens to show solidarity with Western Sahara.

We want to move from speeches to real acts that promote Western Sahara's independence aspirations and the well-being of Sahrawi people.  

We call on the Western Sahara Friendship Group established by the Parliament of Finland, to promote dialogue between Finland and Western Sahara. Finland's actions should promote Western Sahara’s aspirations for independence. We call on the Speaker of the Parliament of Finland to raise the issue of Western Sahara in plenary debates of the Parliamentary Forum on International Affairs.  The holding of a referendum in Western Sahara should become a discussion topic of Finnish parliamentary committees, which the delegations could highlight in their respective international fora.

We call on the EU Parliament, its Members and parliamentary groups to decide to reconsider the agreements between Morocco and the EU unless Morocco terminates the occupation of Western Sahara.  

Signatures will be collected during 2020. After that the petition will be forwarded to the Finnish Parliament and the EU Parliament. 

Petición solidaria para la liberación del Sáhara Occidental 

Nosotros, los abajo firmantes, nos esforzamos por hacer que la sociedad civil, el arte, la cultura, los medios políticos y pacíficos hagan que se escuche mejor la cuestión del Sáhara Occidental y la voz del pueblo saharaui.

Nuestro objetivo es la liberación del Sáhara Occidental de la ocupación de Marruecos, y que el pueblo Saharaui podría comenzar a determinar su propio desarrollo y futuro.

Hacemos un llamamiento a los parlamentarios en Finlandia y en la Unión Europea para que levanten  la cuestión del Sáhara Occidental desde el silencio. Nuestro objetivo es el mismo que el objetivo de la ONU de organizar un referéndum sobre un Sáhara Occidental independiente. Vemos la solidaridad como un desafío para la cooperación práctica y la cooperación.

Hacemos un llamamiento a varios actores de la sociedad civil, ONG, activistas individuales, artistas, movimientos sindicales, el movimiento por la paz, ciudadanos y activistas individuales para que muestren solidaridad con el Sáhara Occidental. Queremos que los discursos se conviertan en actos reales que promuevan la lucha por la independencia de independencia del Sáhara Occidental y la resistencia saharaui. 

Hacemos un llamado al  Grupo de Amistad del Sáhara Occidental en el Parlamento para promover el diálogo entre Finlandia y el Sáhara Occidental y que las acciones de Finlandia promuevan la lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Hacemos un llamamiento al Presidente del Parlamento para que plantee la cuestión del Sáhara Occidental en los debates plenarios del Foro Parlamentario sobre Asuntos Internacionales y haga de la independencia y el referéndum del Sáhara Occidental un tema para las comisiones parlamentarias, que las delegaciones podrían destacar en sus respectivos foros internacionales.  

Hacemos un llamamiento al Parlamento de la UE, sus miembros y grupos parlamentarios para que decidan reconsiderar los acuerdos entre Marruecos y la UE a menos que Marruecos termine la ocupación del Sáhara Occidental.   

Las firmas se recogerán durante 2020, después de lo cual la petición se presentará al Parlamento finlandés y al Parlamento de la UE. 
 


Juha-Pekka Väisänen, Spartacus-säätiö    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Juha-Pekka Väisänen, Spartacus-säätiö näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…