Pakkosomalia Suomeen!

Somali vähemmistö kasvaa koko ajan,joten eikö olisi jo loogista,että kouluissa tulisi 7 luokalla pakolliseksi somalia. Heidän pitää saada palvelua omalla kielellään ja kielestä on hyötyä työelämässä ja mahdollisilla Somalian matkoilla.
Somalia kuuluu myös yleissivistykseen ja se auttaa muiden kielten opiskelussa.

Tässä vähän perusteluja:


- Somaliankielen taidolla taataan se, että kullakin henkilöllä on mahdollisuus valita asuin- ja työpaikkansa. Tasa-arvoperusteen nojalla kuntatyönantajalla on oikeus, jopa velvollisuus, vaatia, että hakija osaa kunnassa puhuttua kieltä.
- On etua osata hyötysomaliaa
- Kannattaa vastustaa kaikkeen somalialaisuuteen kohdistuvaa vihaa.
- Voi löytyy somaliankielisen aviopuolison tai kumppanin, ja keskustella hänen äidinkielellään.
- Tyhmyyden sankaruudeksi julistava henkilö on yhteiskuntakelpoisuudessaan näennäisen huono.
- Somaliaa voi pitää kansalaisvalmiuksien ja hyvän elämän kannalta tärkeämpänä aineena kuin esimerkiksi kemiaa.
- Suomalainen voi somalian taitonsa avulla osallistua suomensomalien kulttuuriiin, sekä tutustua suomensomaleihin ja somalialaisiin ihmisiin.
- Tasa-arvon toteuttamiseksi on välttämätöntä, että myös enemmistölle annetaan mahdollisuus oppia vähemmistön kieltä.

Mielestämme tämä on todella iso rikkaus monimuotoisessa maailmassamme, eikä mitenkään "pois" mistään muusta.

Kolmikielisyys on rikkaus!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Esa Haapoja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?