Söörmarkun koulun opetus säilytettävä nykyisellään

Söörmarkun_koulu.jpgPorin virkamiesjohto esittää, että Söörmarkun koulun 3. ja 4. luokkien opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun elokuusta 2021 alkaen. 5. ja 6. luokka on siirretty sinne jo aiemmin tilan puutteen vuoksi. On oletettavaa, että esitys on toteutuessaan lopullinen kuolinisku koululle ja valtava menetys kylän vetovoimalle.  

Me allekirjoittaneet vetoamme kaupungin päättäjiin, että opetus Söörmarkun koulussa on säilytettävä vähintään nykyisessä laajuudessaan. Söörmarkussa kaikki alueen alakouluikäiset oppilaat eivät tällä hetkelläkään mahdu kouluun ja silti koulua ajetaan alas vedoten parin vuoden takaisiin laskeviin oppilasmääräennusteisiin. Päiväkoti on kuitenkin niin täynnä tulevia alakoululaisia, että esikoululaiset on sijoitettu päiväkodin sijasta koulun tiloihin. 

Kaupunki uhkaa nyt omalla toiminnallaan aiheuttaa sen, että muuten vetovoimaisella alueella väki alkaa vähentyä. 

Kiireellä tehdyn leikkausesityksen säästötavoitteet vaikuttavat äärimmäisen hatarasti perustelluilta ja taustoitetuilta. Todelliset säästöt jäisivät todennäköisesti selvästi aiheuttamiaan haittavaikutuksia pienemmiksi. 1. ja 2. luokan opetus säilyisi myös jatkossa Söörmarkussa, joten esimerkiksi koulurakennuksen ylläpitokustannuksilta ei esityksen toteutuessa säästyttäisi.  

Yhtenäiskoulun tiloja ei ole mitoitettu näin suurelle lapsimäärälle. Yhdistämällä useita kouluja Noormarkun yhtenäiskouluun, on todennäköistä, että luokkakoot kasvavat ja opetuksen laatu kärsii. Yhdistymisten myötä koulusta tulisi todellinen jättikoulu oppilasmäärän ollessa reilusti yli 500.  

Isku alueelle on raju myös taloudellisesti. Pientaloalueella asuu lähinnä lapsiperheitä, jotka ovat rakentaneet talonsa lapsiperheen tarpeisiin. Esitetty, yllättävä koululeikkaus laskee vasta rakennettujen kiinteistöjen arvoa alueella merkittävästi. Kaupunki oli jo aiemmin luvannut määrärahat Söörmarkun koulun peruskorjaukselle ja näin säilyttää luokkien 1-4 opetus siellä. Toiveena on ollut saada myös 5. ja 6. luokka takaisin kyläkouluun. Kaupunki myös markkinoi Palstakallion tontteja koulun läheisyydellä.  

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019 ottaa vahvasti kantaa lasten ja nuorten oikeuksiin sekä koulutus- ja osaamistason nostamiseen. Hallituksen tavoitteena on, että sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin. Esitys Noormarkun yhtenäiskoulun oppilasmäärän lisäämisestä ja toimivan lapsiystävällisen koulun alasajosta kuitenkin sotivat täysin tätä hallituksen ohjelmaa vastaan.  

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että liikunnallinen elämäntapa ja arki on tärkeää omaksua jo lapsena. Vain viidesosa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mikä aiheuttaa merkittävät yhteiskunnalliset kustannukset. Esillä olevan muutoksen myötä lapsista tulisi kuljetusoppilaita, mikä passivoi lapsia hyötyliikunnan vähentymisen myötä. Tämäkin seikka on vastoin hallituksen strategiaa sekä lapsien oikeuteen saada eväät terveelliseen ja liikkuvaan elämään.  

Porin strategiassa puhutaan juhlavasti ”Lasten ja nuorten Porista”, jossa on ”edellytykset hyvälle lapsuudelle”. Koronakevään jälkeen merkittävät säästötoimet koskettavat kuitenkin nyt suurelta osin lapsia. Odotamme kaupungin seisovan arvojensa takana ja osoittavan, ettei kyse ole pelkästään korulauseista.