Sopimusperusteisen jätekuljetusjärjestelmän puolesta

Taas on se aika,  jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa jätteidensä kuljetukseen liittyvistä asioissa. Salon jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.1.2013 laittaa kaupunkilaistensa kuulemisen vireille 22.1.- 28.2.2013 välisenä aikana koskien jätekuljetusjärjestemän valintaa.

Vetoan salolaisiin asukkaisiin sopimusperusteisen mallin puolesta. Sopimusperusteinen malli on toiminut alueellamme hyvin ja se on taannut yksityisten jätehuoltoyrittäjien kautta monelle perheelle toimeentulon.

Jos kaupunkimme jätelautakunta päättää Salon osalta siirtyä kilpailutettuun malliin, tietää se kansainvälisen yhtiön mukaan tuloa. Ylikansalliset yhtiöt noudattavat polkutekniikkaa tarjoamalla kuljetuksia alihintaan ja näin joutuvat omat yrittäjämme yrityksineen lopetusuhan alle.

Allekirjoittaessasi tämän adressin, olet tukemassa oman paikkakuntamme jätealan yrittäjyyttä ja yrittäjien mahdollisuutta työllistää salolaisia jätealan kuljetusammattilaisia.

 

Jätekuljetusjärjestelmää koskeva lautakunnan antama materiaali on luettavissa www.salo.fi osoitteessa http://salo.tjhosting.com/kokous/20133001-4.HTM.

Kopio lautakunnan liitteestä (17.1.2013);

Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali-

ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa käytännössä kahdella eri tavalla:

1. Kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena

2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena


Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli.

Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä

jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkulje-

tusjärjestelmää vai vaihdetaanko jätteenkuljetusjärjestelmä kunnan järjestämäksi ja

kilpailuttamaksi. Päätös on tehtävä 30.4.2013 mennessä.