Sopimusperusteisen jätekuljetusjärjestelmän puolesta