Stoppa 5G i Larsmo

OBS! NYTT MEDBORGARINITIATIV FINNS HÄR:
___________________________________________________

 

KOMMUNALINITIATIV / OROSANMÄLAN

Klicka vidare till din egen ort: Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, VöråKorsholm, Malax, Raseborg ! Hela Finland !

Till Larsmo kommuns beslutsfattare: kommundirektör, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, m.fl.

Vi uppmanar kommunen att enligt Kommunallagen (1 §) ”främja sina invånares välfärd” genom att:

1. beakta vetenskapliga fakta från forskare som bevisat biologiska skador från icke-joniserande strålning exempelvis 2G, 3G, 4G och WiFi,

2. följa EU:s försiktighetsprincip ”reagera snabbt…inför…möjligt hot mot…hälsa” och införa moratorium (paus) i enlighet med 5G appellen, bekräftad av 268 forskare och läkare,

3. meddela industrier och operatörer att 4GX/5G inte tillåts i kommunen före industri-oberoende forskning visat att tekniken är säker för hälsan, 

4. förbjuda ändring av tidigare antenner så att de kan sända 4GX/5G.

Motiveringar:

Före kommunen tillåter 5G och mera strålning ber vi er beakta att:

(A) lagar kräver att hälsan skyddas,

(B) strålning långt under vårt gränsvärde skadar hälsan, vilket visar att

(C) gränsvärdet inte skyddar hälsan,

(D) kommunen därför bör stoppa 5G, liksom Bryssel, Florens, Geneve och ett stort antal orter (bilaga 1) världen över, för att invänta konsekvensbedömning.

Se fler motiveringar för förslagen A-D i bilaga 2.

Nokias konsult Keskinen visar att 5G i tätorter kan tillföra 10 000 gånger mer datatrafik och en miljon 5G enheter per km2. Det ökar strålningen ännu mer. Riskera inte barns hälsa bara för att 5G ger snabb nedladdning! Använd optiskt fibernät! Att utsätta barn och boende för strålning inom gränsvärdet från mobilmaster, WiFi och läsplattor i daghem, skolor och bostäder kan ge allvarliga hälsoproblem. Mobilmaster borde inte placeras närmare än 500 meter från daghem, skolor eller bostäder, enligt forskarna Levitt & Lai. För nya 5G tillåts 20 gånger starkare strålar = 200 000 mW/m2 (förordning 1045/2018) fast gränsvärdet varit 10 000 mW/m2. Det skyddar endast 6 minuter mot värmestegring, inte mot andra biologiska skador.

Invånarnas hälsa, särskilt barnens, får inte riskeras. Därför vädjar vi - förbjud 4GX/5G i hela Larsmo kommun tills oberoende forskare visat att det är säkert. Saken är brådskande och viktig, därför vill vi ha svar så fort som möjligt, senast den 30.4.2020. Tillåt inte 4GX/5G före ni svarat.  


Bilaga 1 Städer, kommuner och regioner som stoppat 5G

Bilaga 2 Motiveringar för förslagen A-D

 

Högaktningsfullt

Rainer Nyberg, PeD, Professor emeritus, Vasa

Martina Lampero, ingenjör, Pedersöre

Nina Fellman, Larsmo

 

Mera information:
Lisätietoja: