Stop police crime

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, ministeri Päivi Räsänen, kansanedustajat Tom Packalén sekä Kari Tolvanen on asetettava tutkinnan alle kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kunnianloukkauksista sekä yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisestä:

 

Kyseinen konnakokoelma on toistuvasti ja tietoisesti mustamaalannut moottoripyöräkerhojen jäseniä vakavilla yleistyksillä ja asiattomilla kommentoinnella useissä eri medioissa. Kyseiset ihmiset saavat huomattavaa hyötyä asemastaan yhteiskunnassa mielipiteidensä julkituomiselle, eikä lehdet pyynnöistä huolimatta julkaise oikaisuja moottoripyöräkerhojen niitä vaatiessa.

 

Rikoslain (1995/578) 11. luvun 10. §: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihi rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Jos asianosiset todetaan syyllisiksi, tulee heidät tuomita Suomen lakien mukaan maksimirangasitukseen.

 

Alla kirjoittamani teksti maaliskuulta 2011, jota ei myöskään julkaistu yleisönpalstoilla liian pitkänä:

Kirjoitan tekstin yksityisenä ihmisenä, en nurmeslaisen nimeltä mainitsemattoman moottoripyöräkerhon jäsenenä. Viime viikkoja on sävyttänyt keskustelu eri poliisien lausunnoista julkisuudessa, keskusteluun ovat osallistuneet ainakin niin poliisiylijohtaja Mikko Paatero, kuin kansanedustajaehdokas (ps.) Tom Packalén, poliisi hänkin. Ihmetystä herättää suurta keskustelua saanut ehdotus ns. jengiliivien kieltämisestä. Ollaanhan nyt varmasti 2011 vuodessa, ja Suomessa, eikä suinkaan 1930-luvun Saksassa? Perusteina edellä mainitut herrat käyttävät lähtökohtaisestikin jo vääriä päätelmiä: esim. ns.prosenttimerkin merkitystä ei poliisissa kaikesta kohdennetusta voimavarojen käytöstä huolimatta ole sisäistetty.

 

Toisekseen poliisi myöntää itse luokitelleensa tietyt moottoripyöräkerhot rikollisiksi. Siis POLIISI. Eikö lähtökohtaisesti poliisin kuuluisi käsitellä ihmisiä ihmisinä, ja oikeuslaitoksen tehtäväksi jää mahdollisen syyllisyyden osoittaminen ja tuomitseminen jonkin rikollisen toiminnan tapahtuessa? Aseenteellisuus ja ennakko-odotus, sekä poliisiylijohdon leimallinen suhtautuminen voi johtaa helposti ylilyönteihin virkavallan puolelta, kuten tapaus messuvieraasta jengiliivit päällä osoittaa. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja paheksuikin oikeutetusti virkavallan suhtautumista asiallisesti käyttäytyvän moottoripyöräkerholaisen poistamiseen tapahtumasta. AOA Pajuoja muistutti kansalaisilla olevan oikeus elää omaa elämäänsä, ilman viranomaisten tai muiden aiheetonta puuttumista. Myös sitä tarkoittaa yksityisyyden suoja, johon kuuluu myös pukeutuminen.

 

Toinen ihmetystä aiheuttanut asia on poliisin lähteenään käyttämän Mika Mölsän kirjan huima arvostus ainakin virkavallan, ja osittain mediankin lähteenä moottoripyöräjengeistä puhuttaessa.  Mika Mölsän kirjahan ei ole millään lailla tieteellinen tutkimus, vaan populaariseen tyyliin kirjoitettu fiktio mihin on sijoiteltu sopivasti faktoja. Kirjasta on tietääkseni menossa useita esitutkintoja esim. tekijänoikeusrikoksesta, yksityiselämää loukkaavan tiedon julkaisemisesta ja törkeästä kunniankoukkauksesta. Kyseisessä kirjassahan viitataan myös erääseen nimeltä mainitsemattomaan nurmeslaiseen moottoripyöräkerhoon. Asiasta kirjoitettaessa minkäänlaisia faktojen tarkastuksia tai asianomaisia koskevia kannanottoja ei tietääkseni kysytty. Maakuntalehti Karjalainenkin viittasi Mölsän ”raamattuun” kirjoituksessaan lauantaina 24.tammikuuta 2009, jossa käsiteltiin kirjan sisältöä Pohjois-Karjalaisesta näkökulmasta. Lausuntoja tähän oli kuitenkin päässyt antamaan vain kirjailija Mölsä, ja poliisin edustaja. Lehdistön lähdekritiikki, tai pikemmin sen puuttuminen jäi vaivaamaan.

 

Lieneekin enemmän kuin selvyys, että omilla aivoillaan ajatteleva ihminen, kaikesta vihjailuista ja väärin perustein tehdyistä johdatuksista huolimatta, osaa nykyisen, informaatioähkyisen aikakautemme edustajana huolehtia siitä, ettei Suomi ole kulkemassa tietä poliisivaltiota kohti. Yksityisyyden suoja tulisi olla vahvempi, kuin poliisin ajamat pakkokeinot, joita ajetaan syyttä, perusteettomasti ja aivan väärin perustein, eikä poliisilain tulkinta tulisi jäädä paateroiden ja packaleenien varaan?

Poliisijohto haluaa  tulkita poliisilain yleislaiksi, joka oikeuttaa sivuuttamaan kaiken muun lainsäädännön. Poliisin tulkinta on täysin väärä. Tätä poliisin villiintymistä AOA Pajuoja on tällä, kuten joillain muillakin päätöksillään yrittänyt rajoittaa, ja se hermostuttaa ainakin poliisiylijohtajaa. Erityisesti  Paateroa tämä raivostuttaa  siksi, että tämä ratkaisu kiistää poliisin itselleen omiman tulkintamonopolin "rikollisista moottoripyöräjengeistä". Joita ei oikeuslaitoksen päätöksen mukaan moottoripyöräkerhoissa ole.

 

Onkin varmaan turhaa arvailla lehdistön ja poliisin suhdetta. Sehän on jo lähtökohtaisesti win-win tilanne. Lehdistö saa poliiisilta tarvtsemansa lööpit ja aiheet, ne jotka myy. Ja poliisi saa mainonta kanavan, jonka se tarvitsee, myydäkseen perustellun tarkoituksen toimistaan päättäjille. Samalla kansa saa painettua sanaa, onhan biker, tuo terroristiin verrattava olento, uhka vähintäänkin koko luomakunnalle?

 

Lööpin myymisestä tuli mieleen poliisin lausunto "näyttävästä rynnäköstä"! Kenelle helvetille niiden pitää näytellä, kun filmiryhmä ei paikalla. Amerikkaa se Hollywoodkin on, ja Harley Davidson.

 

Alla 1% -merkin historiaa, niin kuin se asia oikeasti on:

Ensinkin, 1%-merkki ei kerro mistään rikollisesta, ei mielenlaadusta taikka muustakaan siihen verrattavasta.

1940-luvun lopulla Hollisterin ja Riversiden pikkukaupungeissa pidetyissä kokoontumisajoissa muutamat

humaltuneet motoristit, jotka kaikki eivät edes kuuluneet kerhoihin, kiihdyttelivät kaduilla ja metelöivät, keltainen lehdistö tarttui

asiaan. Se kysyi American Motorcycle Associationin, itseään ainoana virallisena motoristijärjestönä pitävän yhdistyksen, johdon

mielipidettä. AMA vastasi, että 99% motoristeista on kunnollista väkeä ja vain 1% on humalaisia rettelöitsijöitä. Joukko AMA:

n paheksumia kerhoja päätti ottaa käyttöön 1%-merkin osoittaakseen kuuluvansa näihin AMA:n paheksumiin kerhoihin. Tämä on totuus siitä, mitä 1%-merkki tarkoittaa ja mistä se tulee, se ei siis tarkoita rikollisen elämäntavan omaksumista.

Se, että viranomaiset olettavat 1%-merkin tarkoittavan rikollista ja outlaw-kerhon olevan rikollinen, ei pidä paikkaansa. Se, että joku tai jotkut ovat omaksuneet viranomaisten antamat merkitykset, on osaltaan vääristänyt asiaa. Nyt ei puhuta kuitenkaan moottoripyörä kerhoista.

Ja taas mitä tulee termiin Outlaw Biker, lainsuojaton motoristi, niin sekään ei tarkoita sitä, mitä poliisista suurelle yleisölle markkinoidaan aktiivisesti. Termihän on sekin peräisin amerikkalaisesta traditiosta. American Motorcycle

Association piti jo 1920-luvun lopussa kaikkia siihen kuulumattomia

kerhoja ulkopuolisina eli outlaws. Ja miksikö? Koska siihen kuulumattomat kerhot eivät noudattaneet AMA:n yhdistyssääntöjä,

englanniksi By-Laws. Ne olivat siis outside by-laws kerhoja lyhyemmin outlaw-kerhoja AMA:n silmissä., jonka termin poliisi lanseerasi myöhemmin omaan käyttöönsä. Tämän AMA:n näkemyksen mukaan

kaikki suomalaiset moottoripyöräkerhot ovat laittomia, koska ne eivät

kuulu AMAan eivätkä noudata sen sääntöjä.

 

Lähteet:

Riku 81 Nomads Finland

www.mikkoniskasaari.fi

Sami Parkkonen:Lainsuojattomat-Villiintynyt legenda

 

Nurmeksessa 14.8.2012

Mika Mahlavuori