Suomen taidekoulutuksen puolesta

Valtioneuvosto päättää koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta joulukuussa 2011. Tämä adressi vetoaa valtioneuvostoon Suomen taidekoulutuksen puolesta:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkoihin kohdistettu 41 % leikkausesitys on ylimitoitettu. Muilta aloilta aloituspaikkoja esitetään leikattavaksi keskimäärin 5,2 %, kun kulttuuriala vastaisi yksin 40 % osuudella koko maan kaikkien alojen aloituspaikkaleikkauksista.

 

Hallituksen talousarvioesityksessä 2012 todetaan: ”Taide ja kulttuuri edistävät väestön hyvinvointia ja elämänlaatua sekä vahvistavat kulttuurista pääomaa. Vahvistamalla kulttuurin perustaa, luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia ja kulttuurin taloutta edistetään sivistystä, luovuutta, osaamista ja innovatiivisuutta, alueiden elinvoimaisuutta sekä työllisyyden ja kansantalouden kehitystä.” Suunnitellut leikkaukset romuttavat nämä tavoitteet.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä ollaan lopettamassa AMK-sektorin  koulutusta seuraavasti: Kemi-Torniosta, Jyväskylästä ja Mikkelistä ollaan lopettamassa kulttuuriala kokonaan. Savonian amk:sta ja Turusta ollaan lopettamassa musiikin koulutus. Lahdesta ollaan lopettamassa niin musiikki- kuin kuvataidekoulutus. Keski-Pohjanmaan amk:sta lopetetaan koko taiteen yksikkö (musiikki ja esittävä taide). Kankaanpäästä lopetetaan kuvataidekoulutus ja Suomen ainoa esitystaiteen AMK-tason opintokokonaisuus.  OKM ei ole miettinyt aluepolitiikkaa ollenkaan, Suomen taidekenttä kärsisi näistä leikkauksista TODELLA paljon.

 

Lainaus ’Kun taide tulee tarpeettomaksi on loppu alkanut’ –facebook-ryhmän keskustelusta:

”Taidetta ja taiteilijoita tarvitaan myös kaupan kassalle ja hoivatyöhön. Itse taidetta opiskelleena ja itseoppineena, lähihoitajaopiskelijana voin sanoa että ilman taidetta hoitotyö on raskasta ja tylsää. Jokaisessa paikassa missä olen ollut töissä olen saanut kiitosta luovasta tavasta ajatella, ongelmaratkaisusta ja asiakkaiden voimavarojen tukemisesta. Teatteriharrastajana olen saanut paljon rohkaisua olla oma itseni ja sen seurauksena osaan esiintyä työhaastattelussa, työpaikalla ja missä ikinä tarvitseekaan nousta esiin. Myös nuorisopolitiikassa taiteen opiskelusta on ollut hyötyä. Taide on tärkeää ja se on minun työssäni pohja ja päämäärä.”


Luovutamme adressin valtioneuvostolle 18.11 kello 12:00 Kiasmalta lähtevän, eduskuntatalon eteen päätyvän mielenosoituksen yhteydessä.