Suomen tunnustettava Palestiina

Hyvä Palestiinan ystävä

 

Yhdysvaltain presidentin hiljattainen ”tunnustus” Jerusalemista Israelin pääkaupunkina on nostanut maailmalla vastalauseiden myrskyn. Mielestämme nyt on Suomenkin korkea aika osoittaa konkreettinen tukensa palestiinalaisten pyrkimyksille ja kansainvälisen lain mukaiselle ratkaisulle Palestiinassa. Tätä varten tarvitaan kansalaistoimintaa. Toivomme, että annat panoksesi allekirjoittamalla alla olevan vetoomuksen. On myös tärkeää levittää vetoomusta muillekin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

 

Jos haluat tarkempaa tietoa palestiinalaisten tilanteesta, on olemassa joukoittain kansainvälisten järjestöjen ja tarkkailijoiden tekemiä raportteja, joissa käyvät ilmi Israelin palestiinalaisväestöön kohdistamien toimien, alueiden pilkkomisen ja liikkumisen estämisen, siirtokuntarakentamisen, siirtokuntalaisten ja armeijan väkivallan ja nöyryyttämisen, kohtuuttoman aseellisen voimankäytön, rakennusten, viljelmien ja infrastruktuurin tuhoamisen, asukkaiden karkotusten ja pakkosiirtojen, mielivaltaisten pidätysten ja kiduttamisen, veden ja muiden luonnonvarojen riistämisen ja kaupankäynnin rajoittamisen vaikutukset palestiinalaisten elinmahdollisuuksiin.

 

Eräs tällainen on YK:n raportti miehitetyltä Länsirannalta, Itä-Jerusalemista ja Gazasta Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2016. Voit tutustua myös raporttiin Israelin apartheidista Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Julkaistuaan tämän raportin YK joutui poistamaan sen Yhdysvaltain ja Israelin painostuksesta.

 

Tässä on vetoomuksemme, jonka aiomme toimittaa Suomen hallitukselle allekirjoituksineen:

 

Valtioneuvostolle ja eduskunnalle

 

Yksipuolisella julistuksellaan Jerusalemin asemasta, josta muun kansainvälisen yhteisön kannan mukaan pitäisi päättää vasta osana Israelin ja Palestiinan rauhanratkaisua, Yhdysvaltain presidentti Trump antoi tukensa toiminnalle, joka kansainvälisen yhteisön mukaan on lainvastaista. Se rohkaisee Israelia jatkamaan ”rauhanprosessin” kulissien takana entistä päättävämmin miehitettyjen alueiden anastamisen ja etnisen puhdistuksen politiikkaansa, jonka tavoitteena on palestiinalaisia syrjimällä ja heidän elinmahdollisuuksiaan tukahduttamalla saada Israelin haltuun mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista mahdollisimman pienellä määrällä alkuperäisiä asukkaita.

 

Trumpin ratkaisu, paitsi että se työntää Palestiinan kansan itsemääräämisoikeuden toteutumisen entistä kauemmaksi, myös tuhoaa tehokkaasti mahdollisuuksia saada Lähi-idän pakolaiskriisit hallintaan vaikuttamalla väkivallan alkusyihin pakolaisten kotimaissa.

 

Tämän vuoksi vastuullisten maiden on tehtävä kaikkensa tilanteen tasapainottamiseksi ja rauhalle aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Euroopalla on erityinen vastuu ja merkitys vaadittaessa, että Israelin ja Palestiinan suhteita koskevien ratkaisujen on perustuttava kansainväliseen oikeuteen ja YK:n päätöslauselmiin.

 

Mielestämme Suomenkin on jo aika seurata Ruotsin ja 136 muun valtion esimerkkiä Palestiinan tunnustamisessa. Asetelmassa, jossa Israelilla on kaikki valtit käsissään, tunnustamisen jättäminen osapuolten neuvottelutuloksen varaan on tekopyhää käsienpesua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomi tunnustaa Palestiinan valtion Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina.

 


Ilona Junka, Arabikansojen ystävyysseura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään