Suomenniemen koulu ja kirjasto säilytettävä

 

 

Adressi Suomenniemen koulun ja kirjaston puolesta.

 

 

 

Tällä adressilla haluamme tuoda julki, että me allekirjoittaneet vastustamme sekä Suomenniemen koulun, että kirjaston lakkauttamista.

 

Seuraavassa lainaus kasvatus ja opetuslautakunnan pöytäkirjasta hieman muokattuna:

Suomenniemi tuo veroeuroja Mikkelin kaupunkiin noin 2 miljoonaa vuodessa. Suhteutettuna veroeuroihin perusopetuksen hinta Suomenniemellä on noin 10 prosenttia, kun taas Mikkelissä perusopetuksen hinta on yli 20 prosenttia. Suomenniemen liittyessä Mikkeliin toivat he samalla kaupunkiin 6 miljoonan Suursavon sähkön osakkeensa sekä metsäomaisuutensa.”

Näiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi emme voi hyväksyä Suomenniemen koulun, emmekä kirjaston lakkauttamista säästötoimena.

Myös kesä asukkaat kannattavat koulun ja kirjaston säilyttämistä, kesä asukkaat käyttävät kirjaston palveluita kesällä säännöllisesti.

Koululle on tehty mittava remontti, ja se on sisäilmaltaan ja rakenteiltaan hyvässä kunnossa. Hyväkuntoiselle koulurakennukselle tuskin löytyy kuitenkaan ostajaa, jos koulu lakkautetaan.

Suomenniemen nykyinen kirjasto on entinen koulurakennus, ja lisäksi museoviraston suojelukohde. Se remontoitiin täysin v 2017 ja kirjastotoiminta siirrettiin siihen entiseltä kunnantalolta. Lakkauttamisen laskennallinen säästö on n 25 000e, mutta mikä on todellinen vuotuinen säästö? Suojelukohteessa on kuitenkin pidettävä peruslämpö ym? Lisäksi talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kirjastotoiminta on Suomenniemeläisille ja kesäasukkaille erittäin tärkeä palvelu.

Suomenniemellä on toiminut koululaitos yli 130 vuotta. Tätä perinnettä tulee vaalia ja nähdä tämä merkittävänä asiana.

Koululaitos Suomenniemellä on kymmenien vuosien aikana, kokenut joitain ongelmia, mutta silti tuottanut menestyneitä kansalaisia maailmalle vuosien mittaan.

Pienet kyläkoulut tulee nähdä voimavarana ja ne tuovat arvostusta myös Mikkelin kaupungille , sillä ne mahdollistavat uusien asukkaiden muuttamisen kaupunkiin ja sen haja-asutus alueille. Näin on mahdollista saada muutto tappio nousuun. Nykyään yhä useampi perhe, etsii elämän muutosta ja on kiinnostunut maalle muutosta, mutta alueelta pitäisi löytyä koulu sekä muita kunnan palveluita.

 

Me suomenniemenniemeläiset, kesäasukkaat ja Mikkeliläiset ym ja  vaadimme: Suomenniemen alueellisen vetovoiman ja kyläkulttuurimme säilyvyyden vuoksi, että Suomenniemellä on säilytettävä koulu ja kirjasto alueemme lasten , nuorten, kesä asukkaiden, vanhusten ym. yleisen hyvinvoinnin vuoksi.

Koulun säilyminen ei tarkoita pelkkiä oppilaspaikkoja, sillä koulu on myös tärkeä harrastuspaikka. Kirjaston kohdalla, tiettyjä kävijä tilastoja ei pitäisi tuijottaa, sillä esim n 2 vuotta kestänyt korona on karsinut kirjaston kävijämäärät minimiin.

Lounaskahvila Niementähdelle koulu on tärkeä asiakas, koska kouluruokailu järjestetään siellä. Niementähti on ainoa kahvila koko kirkonkylällä. Suomenniemeltä on yksi toisensa jälkeen karsittu palveluita ja kuitenkin Suomenniemi on huomattava veronmaksaja kaupungille.

Suomenniemi on nähtävä tärkeänä osana Mikkelin kaupunkia.

 

Opettaminen saa aikaan paljon,
mutta kannustaminen
saa aikaan kaiken.

Johann Wolfgang Von Goethe

 

Suomenniemen puolesta:

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tiina Tähtinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…