Suvivirsi-päätös peruttava

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kehottanut opetushallitusta määräämään, että koulujen perinteisissä kevätjuhlissa laulettu Suvirsi on poistettava juhllien ohjelmasta. Tämä päätös loukkaa syvästi maan väestön suurta enemmistöä ja perinteitä. Päätös kaikkine oheismääräyksineen on pienen Vapaa-ajattelijoiden joukon vaatimusten suosimista ja nurinkurinen, koska juuri vapaa-ajattelijoiden pitäisi vakaumuksensa mukaisesti puolustaa kaikkia toisin ajattelijoita ja heidän vapauttaan harjoittaa myös erilaisia uskonnollisia rituaaleja ja vaalia itselleen tärkeitä perinteitä. Valtion hallintovirkamiesten tulee puolustaa kansalaisten vapautta, jos se on maan lakien mukaista ja tehdä päätöksiä, jotka eivät aseta joitakin eturyhmiä vaatimuksineen etusijalle. Vapaa-ajattelijoilla olkoon vapaus ajatella ja toimia aatteensa mukaisesti muiden ajattelua, vakaumuksia ja toimintaa kieltämättä.