Syöpälääke enfortumabi vedotiini-ejfv:lle (kauppanimi Padcev) on saatava välittömästi EU:n lääkeviraston (EMA) myyntilupa.

In Finnish and below in English  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että EU:n lääkevirasto myöntää välittömästi myyntiluvan virtsarakkoon ja uroteeliin levinneisiin syöpiin tehoavalle uudelle syöpälääke enfortumabi vedotiini-ejfv:lle (kauppanimi Padcev), jolle esimerkiksi Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi joulukuussa 2019 nopeutetusti myyntiluvan.

Padcev-lääkkeen hoitovaste on ollut vaikuttavuustutkimuksissa 40-50%. Yksi tutkimuksista jouduttiin keskeyttämään, koska jo alustavat tulokset olivat niin hyviä, että olisi ollut epäeettistä jatkaa kontrolliryhmän hoitoa vanhoilla lääkkeillä.

Sen sijaan EU:n lääkevirasto ei ole myöntänyt enfortumabi vedotiini-ejfv:lle myyntilupaa, ei nopeutetusti eikä normaalisti. Jos enfortumabi vedotiini-ejfv:llä olisi Euroopassa myyntilupa, sen käyttöä harkittaisiin niissä virtsarakon syöpätapauksissa, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ole. Ilman myyntilupaa valmistaja ei myy lääkettä Eurooppaan.

EU-maissa sairastuu vuodessa noin 157.000 ja kuolee yli 49.000 henkilöä. Suomessa sairastuu vuodessa virtsarakon syöpään noin 1.250 ja kuolee noin 270 henkilöä.  (ECIS - European Cancer Information System)

Maailman syöpäpäivää vietetään 4. helmikuuta. Kyseessä on Kansainvälisen syöpäunionin UICC:n kansainvälinen aloite, jolla pyritään lisäämään tietoa syövästä sekä toimia sitä vastaan. Myös WHO:n on tunnustanut teemapäivän. Syövän tutkiminen ja innovaatiot sen selättämiseksi ovat yksi EU:n keskeisimpiä prioriteetteja terveyspolitiikassa.

Vaadimme, että EU:n lääkevirasto antaa välittömästi myyntiluvan Padcev-syöpälääkkeelle! Tämä vetoomuksemme toimitetaan EU:n lääkevirastolle.

Allekirjoita vetoomus ja pelasta ihmishenkiä syöpäkuolemalta!

* * * * * * * * * * 

The medicine enfortumab vedotin-ejfv (trade name Padcev) must be authorized immediately by the European Medicines Agency (EMA).

We, the undersigned, demand that the EU Medicines Agency immediately grant a marketing authorization for the new anticancer drug enfortumab vedotin-ejfv (trade name Padcev), which is effective against cancers of the bladder and urothelium and for example, the US Food and Drug Administration (FDA) granted an accelerated marketing authorization in December 2019.  

The response to Padcev has been 40-50% in efficacy studies. One of the studies had to be stopped because the preliminary results were already so good that it would have been unethical to continue treatment with the old group in the control group.  

In contrast, enfortumab vedotin-ejfv has not been authorized by the EU Medicines Agency, either expeditiously or normally. If enfortumab vedotin ejfv were to be authorized in Europe, its use would be considered in cases of bladder cancer when there is no other alternative. Without a marketing authorization, the manufacturer don't sell the medicine in Europe.  

In the EU, about 157,000 people get bladder cancer a year and more than 49,000 die every year. In Finland, about 1,250 people get bladder cancer a year and about 270 die. (ECIS - European Cancer Information System)  

World Cancer Day was celebrated on February 4th. This is an international initiative of the International Cancer Union (UICC) to raise awareness of and combat cancer. The theme day has also been recognized by the WHO. Research into cancer and innovation to tackle it is one of the EU's top priorities in health policy.  

We demand that the European Medicines Agency immediately grant a marketing authorization for the anticancer medicine Padcev!   This petition is being submitted to the EU Medicines Agency.  

Sign the petition and save lives from cancer death!


Marja Eronen, Specialist in social security    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Marja Eronen, Specialist in social security näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…