Taiteiden tutkimuksen tuntimäärärahoja ei saa lakkauttaa

Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen tuntimäärärahoja ollaan näillä näkymin ajamassa alas vuoden 2018 alusta alkaen. Hallitus on tehnyt jo aiemmin varsin selväksi mielipiteensä ”kaiken maailman dosenteista”. Koulutukseen tehdyt laajat leikkaukset ovat nyt myös vaarassa kuihduttaa tulevan taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman. Näin ei saa tapahtua!

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmissa on nyt noustu vastustamaan rahoitusmalliuudistusta, joka veisi mennessään erityisesti pienten oppiaineiden perusopetuksen, muusta opetuksesta puhumattakaan. Teatteritieteen, musiikkitieteen, kirjallisuustieteen ja estetiikan ainejärjestöt Repliikki, Synkooppi, Katharsis ja Aistimus ovat laatineet yhteisen kannanoton taiteiden tutkimuksen tuntimäärärahojen säilyttämiseksi:

 

KANNANOTTO TAITEIDEN TUTKIMUKSEN TUNTIMÄÄRÄRAHOJEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Olemme saaneet kuulla, että opetuksen tuntimäärärahoja ollaan lakkauttamassa vuoden 2018 alusta, ja että koulutusohjelmien on jatkossa toteutettava opetus vakituisen henkilökunnan voimin. Tämä on kohtuutonta tilanteessa, jossa vakituista henkilökuntaa on vähennetty rajusti, eikä uusia palkata. Myös hallintohenkilökuntaa on vähennetty tuntuvasti, ja hallinto hoidetaan nykyään opetushenkilökunnan työpanoksella. Tämä työ on pois opetuksesta ja tutkimuksesta ja lisärahoituksen hausta.

Vaadimme, että rahoitusmalliuudistuksessa on turvattava tuntimäärärahat opetukseen jatkossakin. Jos tuntiopetusta ei ole, opetustarjonta kapenee, ja kaikkia, esimerkiksi peruskursseja, ei mahdollisesti voida enää tarjota joka vuosi. Varsinkin pienten aineiden kuten teatteritieteen ja elokuva- ja tv-tutkimuksen kohdalla tuntimäärärahat ovat oleellisen tärkeitä opetuksen järjestämiselle hallinnon kasautuessa yhä enemmän opetushenkilöstön päälle.

Vaadimme myös, että tiedekuntien yleiskustannusosuudet jatkossakin palautuvat tiedekuntiin, ja että myös jatkossa tutkintouudistuksen myötä opetukseen varataan riittävästi rahaa.

Jos tuntimäärärahoista luovutaan, opiskelijoiden valmistuminen viivästyy, mikä maksaa myös yliopistolle rahaa. Pyydämmekin selvittämään, missä suhteessa tuntimäärärahat ovat suhteessa siihen, paljonko rahaa menetetään opintojen viivästyessä. Myöskään JOO-opintojen suoritusoikeutta ei ole mahdollista saada ilman perusopintojen suoritusmerkintää.

Tuntiopetuksen puute vaikeuttaa suosittujen sivuaineiden organisoimista niin, että opiskelijat mahtuvat opetukseen. Tällä hetkellä kurssit ja luentosalit saattavat esimerkiksi kirjallisuustieteessä olla niin täynnä, että opiskelijat eivät mahdu sisään.

Tuntiopetus rikastuttaa opetustarjontaa ja mahdollistaa erikoistumista, mikä yhden tai kahden professorin tai lehtorin erikoistumisalalla ei ole mahdollista. Turvaamalla tuntiopetus mahdollistetaan myös tohtoriopiskelijoiden mahdollisuudet saada opetuskokemusta, sekä dosenttiopetus. Tämä vahvistaa tiedeyhteisöä. Toivotamme tervetulleeksi dosenttiopetuksen lisäämisen, mutta edelleen tuntirahojen hallinnoinnin ja opetuksen kehittämisen on pysyttävä oppiaineilla itsellään.

On sekä opiskelijoiden että opetushenkilökunnan etu, että tuntimäärärahoja on myös jatkossa tarjolla. Tämä turvaa tutkimuksen ja opetuksen laadun myös jatkossa.

 

Maria Hukkamäki
Repliikki

Oili Paaskoski
Synkooppi

Kaisa Anttila
Katharsis

Onerva Kiianlinna
Aistimus

 

//

Käytännössä rahoitusmalliuudistus toimisi siis kuoliniskuna taiteiden tutkimuksen opetukselle, eikä yhteiskunnalla ole varaa tämänkaltaiseen menetykseen. Allekirjoittamalla, jakamalla ja viemällä eteenpäin addressiamme olet mukana puolustamassa suomalaisen yliopistokoulutuksen korkeaa laatua sekä taiteiden tutkimuksen parissa tehtävää tärkeää työtä. Eläköön taiteiden tutkimus!

 

Adressin voi allekirjoittaa torstaihin 13.4.2017 asti, jonka jälkeen adressi ja allekirjoittaneiden nimet tullaan luovuttamaan Helsingin yliopiston rehtorille, vararehtorin rahoitusmallityöryhmälle ja humanistisen tiedekunnan dekaanille.


Laura Halonen (Repliikki ry)    Ota yhteyttä adressin tekijään