Tasa-arvoa päivähoitomaksuihin Oulu

Me vanhemmat ilmaisemme huolemme 30.3.2016 päätettävistä yksityiseen päivähoitoon
kohdistuvista uusien palvelusetelien arvoista ja ehdoista 1.8.2016 alkaen.
Palvelusetelin on turvattava yritystoimintaa niin, että vanhemmilta perittävä
päivähoitomaksu pysyy kohtuullisena ts. emme suostu maksumiehiksi.
Yritysten toiminnan laadun säilyminen ja erilaisten hoitosuhteiden valinnan
mahdollisuus nykyiseen tapaan on meille tärkeää. Ilmaisemme huolemme yritystoiminnan
jatkuvuuden, henkilöstön pysyvyyden ja ennenkaikkea lastemme ja perheidemme
hoidontarpeiden näkökulmasta. Olemme valinneet yksityisen päivähoidon ja vaadimme
tasavertaisuutta kunnallisen päivähoidon asiakkaisiin nähden ja inhimillisyyttä
verorahojen/säästöjen kohdennuksiin. Yrittäjien toimintaedellytyksiä ei saa
heikentää entisestään. Asiakasmaksujen korotukset eivät saa olla tulevaisuudessa
yksityisten päiväkotien toiminnan edellytyksenä.


Yksityisen päivähoidon asiakkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Kannatatko sukupuolikiintiöitä?