Lisää tekstitystä televisiolähetyksiin

Tekstitykset kuntoon Ylen ja kaupallisten kanavien televisiolähetyksissä!


Tällä adressilla vaadimme Yleä lisäämään tekstitystään ohjelmissaan (Suomeksi puhutut) huomattavasti enemmän kuin se nykyisellään on. Lisäksi vaadimme tekstiystä myös kaupallisten kanavien lähetyksiin.
Ohjelmia seuraa tuhannet kuurot, viittomakieliset, huonokuuloiset ja muut jostain syystä tekstitystä kaipaavat katselijat. Nykyinen tekstityksen tila on ala-arvoinen ja epäoikeudenmukainen.
Viittomakielisiltä katselijoilta peritään televisiolupamaksut täysimääräisinä vaikka läheskään kaikki informaatio ei ole heidän saatavillaan. Tähän vaadimme välitöntä muutosta ja keskustelua!

Viittomakielen asema on Suomessa lailla turvattu ja viittomakielisille on taattu palvelut vammaispalvelulain nojalla. Tästä huolimatta Yle ei ota edellämainittuja ryhmiä huomioon ja vetoaa resurssipulaan. Tämä ei riitä selitykseksi vaan Ylen on noudatettava lakia ja lisättävä tekstitystä ohjelmiinsa järjestämällä lisää resursseja ja muuta tarpeelliseksi katsomiaan toimia. Ylen haluttomuus tekstityksen lisäämiseen onkin asia johon haluamme kiinnitettävän huomiota korkeammallakin tasolla ja toivomme että tämä adressi herättää keskustelua ja ennen kaikkea toimia asian eteen. Jo olemassa oleva tekniikka mahdollistaa tekstityksen lisäämisen, loppu toteutus on vain tahdosta kiinni.

On korkea aika vaatia oikeuksiamme ja olla tasavertainen ryhmä muuhun yhteiskuntaan nähden. Viittomakielen turvaaminen lailla antaa meille oikeuden vaatia lisää tekstityksiä ja velvoittaa Yleä noudattamaan lakia! Suomen yhteiskunnassa on voimassa syrjinnän kieltävä laki joka sekin puoltaa asiaamme. Miksi Yle ei ota tätä huomioon? Tärkeänä asiana halutaan huomioida myös se, että tekstitystä on saatava myös kaupallisille kanaville! Tämä on ehdottoman tärkeää. Miten voi olla mahdollista että nyky-yhteiskunnassa katsotaan lakia ja säännöksiä läpi sormien ja vähätellään vähemmistöryhmän tarpeita! Me vaadimme muutoksia!

Lisää nimesi adressiin ja ole mukana tukemassa pientä mutta tärkeää asiaa!
Adressi luovutetaan elokuussa 2009 viestintäministeri Suvi Lindénille.

TammerSign
Hallitus

Oskari Lautakatto, TammerSign    Ota yhteyttä adressin tekijään