Terälahden koulu, päiväkoti ja kirjasto tulee säilyttää

Me allekirjoittaneet vetoamme Terälahden koulun (0.–6. lk), päiväkodin ja kirjaston säilyttämisen puolesta nykyisellään yhteisöllisen ja terveen koulu- ja kasvuympäristön ja mahdollisimman turvallisen koulumatkan turvaamiseksi.

Perustelut:

Tampereen pohjoisosassa sijaitsevan Terälahden koulun oppilaat on ajateltu siirtää 13 kilometrin päähän Kämmenniemen kouluun. Opetuksen järjestäminen Kämmenniemessä pidentää huomattavasti jo entisestään melko pitkiä koulumatkoja. Jopa 2,5 tunnin – tai ylikin – päivittäinen istuminen koulutaksissa vaikuttaa alakoululaisten oppimiseen ja elämänlaatuun, lepoa ja vapaa-aikaa jää liian vähän.

Tampereen kaupungin palveluverkkoselvitykseen perustuva Terälahden koulun lakkautusaikomus pohjautuu koulukiinteistön korkeisiin kustannuksiin sekä siihen, että pienessä koulussa ei voida toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista monipuolista opetusta.

Missään ei ole kuitenkaan esitetty luotettavia laskelmia kouluun ja sen lopettamiseen liittyvistä kustannuksista tai mahdollisista säästöistä. Epäselvää on myös, mikä on sisäilmaongelmista kärsivän Kämmenniemen koulun tilojen kunto ja riittävätkö tilat myös Terälahden oppilaille.

Uuden opetussuunnitelman mukainen osallistava, monialainen, tasa-arvoinen, yhteisöllinen ja yksilölliset tarpeet huomioonottava opetus on ollut koulumme arkea jo pitkään. Valinnaisuuden toteutuminen on mahdollista myös pienessä koulussa.

Kuntalain mukainen palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei toteudu, jos palveluja Terälahdessa lakkautetaan tai supistetaan. Lisäksi koulun, kirjaston ja päiväkodin merkitys on suuri koko pohjoisen alueen yhteisölle.

Lista tämän adressin allekirjoittajista tullaan toimittamaan Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. 


Terälahden koulun vanhempainyhdistys ry/Hanna Määttänen    Ota yhteyttä adressin tekijään