Ensihoidon, pelastuksen ja poliisin edustajille anonymiteetti todistajina

 

Ensihoidon, pelastuksen ja poliisin henkilöstö joutuu nykypäivänä aika usein virkansa puolesta todistamaan oikeussaliin. Istunnon aluksi syytetyn kuullen mainitaan todistajan nimi, syntymäaika, kotipaikka ja ammatti.

Itse olen kokenut tämän kiusalliseksi ja yhdessä istunnossa jopa ahdistavaksi/ pelottavaksi, kun syytetty on saanut näin tarkat tiedot minusta. Heräsi pelko, että syytetty tai hänen kaveripiirinsä tulee joku päivä oveni taakse kostamaan, koska olen virkani takia ollut todistamassa syytettyä vastaan.

Hallitus on tänä keväänä tehnyt lakiehdotuksen, jolla todistajien oikeusturvaa parannettaisiin. "Esityksessä ehdotetaan, että anonyymi todistaminen säädettäisiin mahdolliseksi. Esityksen mukaan tuomioistuimella olisi oikeus erillisessä menettelyssä myöntää todistajalle anonymiteetti, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos menettely on välttämätön todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta."

Tämän adressin allekirjoittajat haluavat, että todistajan anonymiteetti koskisi virantoimituksen takia todistavia ensihoidon, pelastuksen ja poliisin ammattilaisia kaikissa todistustilanteissa, myös niissä lievemmissä. Adressin allekirjoittaneet haluavat hallituksen muokkaavan lakiesitystään tältä osin.

Tästä linkistä löytyy hallituksen esitys lakimuutokselle, jonka pitäisi tulla voimaan 1.7.2015

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140046?search[type]=pika&search[pika]=todistajansuojelu

 

Adressi luovutetaan asiasta päättäville tahoille loppukesastä 2014.

 

Sanna Kauppinen ja Henri Backman


Sanna Kauppinen ja Henri Backman    Ota yhteyttä adressin tekijään