Toimeentulotukihakemusten käsittely lainmukaiseksi

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lainmukaisiksi!

Toimeentulotukilakiin kirjattiin vuoden 2008 alusta määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Lakiin lisättiin uusi 14 a §, jonka mukaan kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotukiasiassa on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä
hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä,kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on myös pantava viivytyksettä täytäntöön.

Monissa kunnissa hakemusten käsittely kestää yli lain määräämään ajan. Toimeentulotuen hakeminen on monille myös niin vaikeaa, että ongelmana on että monet siihen oikeutetut eivät sitä hae. Vaadimme, että toimeentulotukihakemusten käsittely pitää saada lainmukaiseksi ja toimeentulotuen asiakkaita tulee kohdella hyvin ja hyvän sosiaalityön mukaisesti. Autetaan heikoimmassa asemassa olevia.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus, minkä vuoksi toimeentulotukiasioiden käsittelyajalla on olennainen merkitys hakijan toimeentulon turvaamisessa.

Sari Lähteenmäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?