Turun toriparkista kunnallinen kansanäänestys

Olen samaa mieltä Turun Sanomien mielipidekirjoituksen: "Toriparkista on järjestettävä kunnallinen kansanäänestys" (TS 1.11.2008, Mielipiteet, Asko Mäki VTM, Turku) kanssa.

Jos toriparkki keskustaan tulee, niin sen pitää tulla ainakin selkeällä kansan tuella. Asko Mäki totesi mielipidekirjoituksessaan, että 5 % (n. 7000 hlö) riittää kansanäänestyksen järjestämiseen. Nyt siis 7000 turkulaisen nimet adressiin, niin äänestystä voidaan vaatia.

Ote www.kunnat.net palvelusta:
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;192;124767;124770;124721

"Kunnallinen kansanäänestys

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava eikä sillä ole sitovaa vaikutusta. Kansanäänestyksiä on kunnissa järjestetty muun muassa kuntaliitoksista.

Myös kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä. Kuntalain 31 §:n mukaan kansanäänestysaloitteen taakse vaaditaan vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kansanäänestyksen järjestelyt vastaavat kunnallisvaaleja.

Kunnallisen kansanäänestyksen sijasta kunta voi järjestää myös mielipidetiedusteluja, jotka ovat järjestelyiltään kevyempiä.

* Kuntalaki 30 § kunnallinen kansanäänestys
* Kuntalaki 31 § kansanäänestysaloite "


Tuuli Aalto-Nyyssönen    Ota yhteyttä adressin tekijään