Tuiranpuisto säilytettävä ainoastaan virkistyskäyttöön

Tuiranpuiston alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa havitellaan mitä ilmeisimmin täydennysrakentamista eli kerrostalojen rakentamista. Tämä ei tue Tuiran kaupunginosan viihtyisyyttä tai virkistys- ja kulttuuriarvojen säilymistä.

Täydennysrakentaminen ei tarkoita puiston kehittämistä virkistysalueena, vaan asemakaavan muutosta tarvitaan kerrostalojen rakentamiseksi Tuiran keskuspuistoon - kaikkine autoliikenteineen, jätehuoltoineen, asfalttiväylineen ja muine puistokäytön vastaisine tarpeineen. 

Kaupunkipuistosta hyötyvät kaikenikäiset - ja kuntoiset asukkaat. Siellä on monipuolinen luonnonympäristö, tiheä ulkoilupolkujen verkosto, lintujen ruokintapaikkoja ja kaupunkilaisille ja eläimille paikka hengähtää luonnossa keskellä kaupunkia.

Oulun tärkeitä puistoalueita ollaan jo muutenkin raivattu kerrostalojen tieltä, joten tämän puiston säilyttäminen virkistysalueena on ensiarvoisen tärkeää.