Ei Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimapuistolle

Me allekirjoittaneet vastustamme Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivomapuiston rakentamista Kannukseen ja Himangalle.

Maakunnallisesti arvokkaan Lestijokivarren kulttuurimaisema tulee jättää koskemattomaksi. Tuulivoimapuiston rakentaminen tuhoaisi Lestijoen natura-suojellut jokirantamaisemat. 

etaisyys-kartta22.png

Kuvan lähde: Tuohiräme_Linnanharju_YVA-ohjelma_13042023 

Kannuksessa on jo tuotannossa 61 tuulimyllyä ja suunnitteilla 39 lisää. 80 tuulimyllyä on Kannuksen kaupungin 510 neliökilometrin alueelle riittävä määrä. Tuohirämeen ja Linnanharjun alueelle suunnitellut tuulimyllyt ovat jopa 350 metriä korkeita ja näin tulevat olemaan huomattavasti näkyvämpiä kuin kaupungin alueella jo nyt olevat tuulipuistot. 

Alla valokuvasta muokattu havainnekuva miltä maisema Junkalasta kohti Himangantietä saattaisi näyttää mikäli tuulipuisto rakennettaisiin.kuvitusmaisema.png

Tarkempia tietoja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: www.ymparisto.fi/TuohirameLinnanharjutuulivoimaYVA


Lestijokiseudun ympäristöyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lestijokiseudun ympäristöyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…