Tuomarin kiirehdittävä päätöstä

Suomalainen äiti on odottanut alle 2-vuotiaan lapsen kanssa Islannissa turvakodissa jo neljä kuukautta oikeudenpäätöstä koskien väliaikaista määräystä lapsen asumisesta. Lapsi ja äiti palautettiin Islantiin huoltoriitatilanteessa, jossa lapsen isä perui äidille antamansa luvan muuttaa takaisin Suomeen yhdessä lapsen kanssa. Helsingin hovioikeus päätti palauttaa lapsen lähtömaahan Haagin lapsikaappaussopimuksen perusteella vedoten liian vähäiseen todistusaineistoon.

Lapsi palautettiin elokuussa, ja äiti joutui pakenemaan heti Islantiin saavuttuaan lapsen kanssa turvakotiin isän uhattua viedä lapsen ja tämän passin sekä väkivallan ja kontrolloinnin jatkumisen pelossa. Isä yritti esimerkiksi pakottaa äidin muuttamaan takaisin luokseen. Vanhempien välinen väkivalta ja sen uhka vaikuttavat kielteisesti lapsen kehitykseen ja rikkovat hänen oikeuttaan erityiseen suojeluun. Huoltajuuskäsittelyn venyminen kohtuuttomasti rikkoo äidin ihmisoikeuksia riistämällä mahdollisuuden riittävään toimeentuloon ja yksityiselämään.  Lapsen suomalaisella äidillä ei ole Islannissa turvaverkkoa, perhettä, työtä eikä kotia ja niiden järjestäminen Islantiin ei olosuhteet huomioiden ole mahdollista.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa jäsenmaat huomioimaan lapsen edun ensisijaisena kaikissa tuomioistuinten, hallintoelinten ja lainsäädäntöelinten toimissa. Sopimuksessa säädetään myös, että lapsen asuinpaikkaa koskevat päätökset on tehtävä lapsen edun mukaisesti sekä humaanisti ja kiireellisesti. (Yleissopimus lasten oikeuksista) Muissa Euroopan maissa, erityisesti muissa Pohjoismaissa, väliaikainen määräys lapsen asumisesta huoltoriitatilanteissa on tehtävä mahdollisimman pian maahan palaamisen jälkeen. Islannissa päätöstä edeltävä oikeusprosessi sekä pakollinen sovittelumenettely Syslumadurissa kestävät usein kuukausia.   

Me allekirjoittaneet vetoamme Reykjavikin käräjäoikeuden tuomariin huomioimaan lapsen edun kyseisessä tilanteessa ja tekemään päätöksen lapsen väliaikaisesta huoltajuudesta välittömästi.