TURVALLINEN VANHUUS YHTEISÖASUMISESSA PIHTIPUTAALLA

TURVALLINEN VANHUUS YHTEISÖASUMISESSA VALORINTEELLÄ

Turvallinen asuminen vanhuksille on turvattava maaseudulla, myös Pihtiputaalla, uusilla hyvinvointialueilla.

Nyt uusien hyvinvointialueiden myötä ollaan siirtämässä Valorinteellä (vanhustentalo) sijaitsevaa kotihoidon toimistoa/ toimipistettä muualla ja tämä tulee aiheuttamaan turvattumuuden tunnetta Valorinteen usein jo iäkkäille asukkaille. Avo/kotihoidon palvelut toki säilyvät, mutta niiden saatavuus vaikeutuu.

Alueella olevat kotihoidon hoitajat ovat merkittävä tuki ja turva yksin asuville vanhuksille. Hoitajat ovat voineet seurata asuinalueen yleistä tilannetta ja tarvittaessa ovat olleet käytettävissä heti kun apua on tarvittu.Tämä on ollut myös ennaltaehkäisevää mahdollisiin ulkopuolisten aiheuttamien häiriötilanteiden syntymiselle.

Monen vanhuksen läheiset asuvat kaukana ja he ovat voineet luottaa siihen, että asuminen Valorinteellä on ”valvottua” ja siten siellä asuville vanhuksille suojattu, turvallinen ympäristö itsenäiseen asumiseen, tarvittaessa avustettuna.

Kunnan tuottamaa vanhuksille suunnattua viikottaista kerhotoimintaa tulee jatkaa. Keski-Suomen muistiyhdistys ry järjestää joka toinen viikko kerhotapaamisen vanhuksille, Valorinteen kerhohuoneella vapaaehtoisten voimin, yhdistyksen keräämillä varoilla. Kerholaisille osallistuminen on maksuton. Näillä kerhoilla on suuri merkitys niihin osallistuville, monelle ainut kodin ulkopuolella tapahtuva tapaaminen viikossa ja ne tuovat vaihtelua arkeen. Siellä on tarjolla virikkeitä, vertaistukea ja mahdollisuus tavata ystäviä turvallisessa ympärisössä. Kaikkea toimintaa ei kuitenkaan voida jättää vapaaehtoisten järjestettäväksi. Kerhotoiminnalla on suuri merkitys vanhusten kokeman yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Jos pyritään siihen, että halutessaan vanhuksella on mahdollisuus elää omassa kodissa itsenäisesti mahdollisimman pitkään onnellista, laadukasta ja hyvää elämää, avustettuna avohoidon palveluilla, ei näitä palveluja tai niiden saatavuutta tule heikentää. Niitä tulisi kehittää niin, että ne tavoittaisivat kaikki niitä tarvitsevat, asuinpaikasta riippumatta.

Vanheneminen on sallitua ja sen tulisi jokaisen saada kohdata arvokkaasti, turvallisesti ja arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä.

 

Taina Toikkanen                                         Tiina Paananen

vanhusneuvoston pj.                                  vanhuksen lähiomainen

aluevanhusneuvoston jäsen

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tiina Paananen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…