Sisäministeri Räsänen: Älä lähetä turvapaikanhakijoita kuolemaan!

Vetoamme sisäministeri Päivi Räsäseen, jotta hän ryhtyisi toimenpiteisiin estääkseen Eduskuntatalon edessä nälkälakkoilevien afgaaniturvapaikanhakijoiden käännyttämisen takaisin kotimaahansa.

Kolme afgaanimiestä aloitti nälkälakon eduskuntatalon edessä 10.9.2012. Miehet ovat etsineet turvaa Euroopasta jo useiden vuosien ajan, sillä kotimaassaan kutakin heistä uhkaa henkilökohtainen poliittinen vaino.http://www.kolumbus.fi/teenik/pics/nalkalakko.jpg

Suomen viranomaiset eivät ole vastanneet heidän vaatimuksiinsa saada kansainvälistä suojelua, vaan edellyttävät, että miehet turvautuvat Afganistanin viranomaisiin suojan saamiseksi. Viimeisenä keinonaan miehet ovat turvautuneet nälkälakkoon. Heidän terveydentilansa heikkenee päivä päivältä.

Jatkuvat konfliktit ovat tuhonneet satojen tuhansien ihmisten elämän Afganistanissa. Maan olemattomassa turvallisuustilanteessa tavallisten ihmisten on mahdotonta löytää suojaa sen enempää Talebanin kuin valtiollisten toimijoiden harjoittamalta vainolta. Poliittisen ja yksityisen vainon kietoutuessa toisiinsa, on seuraamuksena vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joista myös Amnesty International on esittänyt syvän huolensa.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut pitävänsä miesten kertomuksia uskottavina ja turvallisuusriskejä todellisina, mutta on silti evännyt heiltä suojelun. Tätä emme voi hyväksyä.

Hallintolain mukaisesti maahanmuuttovirasto voi itse ripeästi korjata laiminlyöntinsä ottamalla miesten tapaukset omatoimisesti uudelleen käsittelyyn hallintojärjestelmän sisäisessä oikaisumenettelyssä. Koska maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin, vaadimme nyt toimenpiteitä sisäministeri Päivi Räsäseltä jonka alaisuuteen myös maahanmuuttovirasto kuuluu.

YK:n pakolaissopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus kieltävät palautuksen maahan, jossa ihminen on hengenvaarassa. Suomen perustuslain mukaan ”ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu”.

Maahanmuuttoviraston kielteisellä turvapaikkapäätöksellä Suomi välttää vastuutaan näiden miesten suojelusta ja jättää huomioimatta YK:n pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen.

Suomen on kunnioitettava Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvaa turvapaikanhakijan oikeutta kidutuksesta, epäinhimillisen kohtelusta ja vainonuhasta vapaaseen elämään. Siksi katsomme, että Suomen ei tulisi lainkaan palauttaa turvapaikanhakijoita maihin kuten Afganistaniin, Iraniin tai Irakiin.

 

 

Lisätietoja:

 


Helsingin Torikokouksen turvapaikkatyöryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään