EI Tuusulan maiden ryöstöyritykselle!

Järvenpää ja Kerava eivät saa liittää Tuusulan Tuomalasta 860 ha ja Purolasta 630 ha alueita osakuntaliitoksina kaupunkeihinsa.

Rajojen siirtoehdotus perustuu selvitysmies Jussi-Pekka Alasen selvitykseen, jonka Järvenpään ja Keravan kaupungit ovat tilanneet ja maksaneet. Alanen ei ole itse tehnyt ehdotusta uusista rajoista, vaan Järvenpään ja Keravan virkamiehet ovat ne tehneet. Tuomalan alue käsittää Tuomalan kylää aina Sipoon rajalta Hyrylä-Järvenpää 145-tielle saakka ja aluetta on Alasen selvityksessä kutsuttu nimellä "Ristikytö" (Ristinummi).

Tuusula on sitoutunut tekemään raja-alueista, mm. kyseisistä alueista kaavoitusyhteistyötä Järvenpään ja Keravan kanssa. Miksi tätä sopimusta naapurikaupungit eivät kunnioita, vaan haluavat tehdä kuntarajojen muutoksia!

Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi kuntarajojen muutoksia, mutta heiltä ei ole Alasen selvityksessä mielipidettä kysytty. Alueen asukkaat haluavat pysyä tuusulalaisina, koska ovat tyytyväisiä Tuusulan talouden hoitoon (mm. kiinteistövero ja lainaa/asukas ovat selkeästi alemmat Tuusulassa kuin Järvenpäässä ja Keravalla) ja monilla vanhemmilla asukkailla on syviä tunnesiteitä seutuun. Uudemmat asukkaat ovat nimenomaan halunneet perustaa kotinsa maaseudulle, jossa naapuritalon räystäs ei ole omassa talossa kiinni.

Voit tällä nimikeräyksellä ottaa kantaa ja tukea Tuomalan ja Purolan säilyttämistä Tuusulassa.