Ulkomaalaislain tulkinta uusiksi ihmiskaupan uhrien kohdalla

Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita siitä, millä tavalla Maahanmuuttovirasto, Helsingin ja Korkein hallinto-oikeus Suomessa tulkitsevat ulkomaalaislakia ihmiskaupan uhreista ja siitä, kuka on erityisen haavoittuvassa asemassa.

Jos ihmiskaupan uhri on erityisen haavoittuvassa asemassa, oleskelulupa voidaan myöntää jatkuvana ja riippumatta siitä, täyttyvätkö 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset vai ei. (Ulkomaalaislaki 52 a § )

Tällä hetkellä tulkinta tehdään liian harvoin uhrin ja hänen lastensa eduksi. Joskus Maahanmuuttovirasto toteaa, että se tunnustaa, että nainen on seksiperäisen ihmiskaupan uhri, ja jopa senkin, että hänellä on riski joutua uudelleen ihmiskaupan uhriksi. Siitä huolimatta Maahanmuuttovirasto ei ole valmis myöntämään uhrille ja hänen lapsilleen turvapaikkaa Suomesta.

Tällä hetkellä ei katsota, että traumaperäinen stressi tai muu ihmiskaupan aiheuttama mielenterveyteen liittyvä terveysongelma, olisi riittävä syy saada turvapaikkaa. Turvapaikkaa ei myönnetä myöskään sellaiselle, jolla on riski joutua uudelleen ihmiskaupan uhriksi.

Olemme erityisen huolestuneita siitä, että lasten parasta ei oteta riittävästi huomioon tapauksissa, joissa ihmiskaupan uhreilla on lapsia. Ihmiskaupan uhri on usein henkisesti helposti haavoittuvassa tilassa taustansa takia. Hän tarvitsee tukea voidakseen huolehtia lapsistaan siten, että nämä voivat kehittyä normaalisti. Erityistä huomiota pitää kiinnittää siihen vaaraan, ettei ihmiskaupan uhrien lapsista tule pelinappuloita ihmiskauppiaiden käsissä. Lapsia voidaan käyttää uhrin painostamiseen eri tavoin. Ihmiskaupan uhrien lapsilla on iso riski joutua itse ihmiskauppiaiden uhreiksi. Ihmiskaupan uhrien lasten karkottaminen kaikkine niine riskeineen, mitä siitä lapsille koituu, ei voi mitenkään olla lasten parhaaksi.

 

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että jos on pienintäkään riskiä, että ihmiskaupan uhri voi uudestaan joutua ihmiskaupan uhriksi, pitää hänen katsoa olevan siinä erityisen haavoittuvassa asemassa joka mainitaan Ulkomaalaislain 52a pykälässä.

Me allekirjoittaneet katsomme, että diagnosoitu psyykkinen terveysongelma on riittävä peruste tunnustaa, että uhri on erityisen haavoittuvassa asemassa.

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että ihmiskaupan uhrien lapset ovat aina erityisen haavoittuvassa asemassa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Maahanmuuttovirasto, Helsingin, ja Korkein hallinto-oikeus muuttavat suuntalinjojaan siitä, miten he tulkitsevat Ulkomaalaislain 52 a §,  yllämainittujen ehdotusten mukaisiksi.


Catarina Mikkonen    Ota yhteyttä adressin tekijään