EI Kuusamon Kitkajärven Kouvervaaran ja Vasaraperän Simonkorven ja Peurasuon uraanikaivoksille

Kitkan Kitkan Kouvervaara - Jäkäläniemi uraanikaivoshakemus on jo käsittelyssä KTM:ssä ja adressi on jo jätetty siltä osin muistutuksena. Nimiä kerätään kuitenkin lisää tulevaa käyttöä varten ja myös muita Kitkan uraanihankkeita vastaan.

Esimerkiksi Vasaraperän kylän pohjoispuolella on myös Mawson Energyllä uraanivaltauksia Kitkajärven rannassa ja Peurasuolla. Posion ja Kuusamon rajalla Tolvassa ns. Suovajoen alueella Riisitunturin kansallispuiston ja Kitkajärven välissä on myös muita valtauksia. Tällä nimilistalla kerätään siis nimiä kaikkia Kitkajärven uraanivaltauksia vastaan!

Kitkajärvi on kaunis pohjoinen järvialue ja suosittu virkistys- ja mökkivesi koillismaalla. Kaavaillusta Kitkan Kouvervaaran uraanikaivoksesta syntyy Kitkajärven rantaan radioaktiivisen jätemalmin kaatopaikka ja jätevesilampi - muodostaen suoran uhan Kitkan puhtaalle vesistökokonaisuudelle aina Paanajärvelle asti.

Mihin kaivoksen radioaktiiviset jätevedet ja jätekivikasat tullaan laittamaan Kitkajärven rannassa? Kouvervaaran ja Vasaperän Simonkorven uraaniesiintymät sijaitsevat luonnontilaisen Kitkan vesistön kyljessä, joten vaara padottujenkin radioaktiivisten kaivosjätevesien purkautumiselle Kitkajärveen on todellinen riski paikallisille ranta-asukkaille, Kitkan ammattikalastajille, mökkiläisille, poromiehille ja kalastajille. Sanomattakin on selvää, että se on myös riski koko Kitkajärven luonto- ja vesistöarvoille sekä Kitkan kalakannoille. Kitkajärvi laskee vetensä Kitkajokeen, joten mahdollisella kaivospäästöillä tai onnettomuudella olisi laajempiakin vaikutuksia koko Koutajoen vesistön alueella aina Oulanka – Paanajärven kansallispuistoa myöten. Kitkajärvessä elää uhanalainen Ylä-Kitkajoen taimenkanta ja alapuolisessa Kitkajossa vaeltaa ja lisääntyy Suomen viimeiset geeniperimältään alkuperäiset vaellustaimenkannat, joiden arvo on jälkipolvillemme mittaamaton.

Kaivostoiminnan haittavaikutukset Kitkajärven vaaramaisemaan Vasaraperän Simonkorvessa ja Kouvervaara–Jäkäläniemi– Naatikkavaaran Natura-alueilla tulevat myös olemaan merkittävät. Natura-alueiden lisäksi alueella on useita Metsälain 10 § kohteita joita pidetään erityisen arvokkaina säilytettävinä elinympäristöinä.

Päätöksiä tehtäessä on erityisesti huomioitava, että ulkomaalaiset yhtiöt keräävät kaivostoiminnan voitot, eivätkä nämä yhtiöt tule missään vaiheessa kohtaamaan aiheuttamiaan vahinkoja eivätkä mitenkään itse kärsi aiheuttamistaan ympäristöongelmista. Ne jäävät ikiajoiksi paikallisten asukkaiden ja meidän luontomme rasitteeksi ja terveysriskiksi. Kaivoshankeen toteutuessa maanomistajat tulevat saamaan korvauksena valtauksista 10 e/hehtaari ja kaivostoiminnan aloittamisen jälkeen 20 e/hehtaari. Korvaukset maa-alueista ovat mitättömiä, mutta miten korvataan ihmisten elinmahdollisuuksien menetys, maisemarvot ja ennenkaikkea rahassa mittaamattoman arvokkaiden ja puhtaiden vesistöjen menetys?

Jälkipolviemme perintöä Kitkajärveä, Kitkan vesistöä, puhdasta luontoa sekä vapaita ja kalaisia vesiä ei kannata uhrata ulkomaisten kaivosyhtiöiden liiketoiminnalle, koska kaivoksien aiheuttamat muutokset luontoomme sekä meidän kärsittäväksemme jäävät pitkän ajan ympäristö- ja terveysriskit ovat moninkertaisesti suuremmat kuin kaivosyhtiöiden lyhyen ajan voitot.

Me allekirjoittaneet* ja eri toimijoiden edustajat kannamme erityistä huolta Kuusamon puhtaista ja kalaisista vesistöistä jota Kitkajärvi Koillismaan helmenä symbolisoi. Haluamme säilyttää Kuusamon luonnon puhtaana ja Kitkan kalavedet ja mökkirannat vetovoimaisina jälkipolville.

Näin ollen vastustamme uraanikaivoksien perustamista Kuusamoon ja Sallaan (ns. Hautajärven ja Oulangan uraanikaivosvaltaukset). Kuusamon, Lapin ja valtion päättäjien on nyt nähtävä selkeästi tulevaan ja tehtävä yksiselitteinen päätös - EI uraanikaivoksille.

Kiitos osallistumisestasi hyvää asiaan!

Lisätietoja valtaus kuulutuksesta, valtauskartoista ja asiakirjoista KTM:n sivuilla:

http://www.ktm.fi/index.phtml?s=1729 Kartat
http://www.ktm.fi/index.phtml?s=1728 Kuulutus

Keskustelua:
http://www.koillismaankalastusfoorumi.com/foorumi/

lisätietoja: http://www.koillismaa.fi/siilasmajankilta/
tai http://www.eiuraanikaivostakuusamoon.com

* Kansainvälisen Århusin sopimuksen mukaan kaikki ihmiset ja järjestöt ovat asianosaisia ympäristöä koskevissa hankkeissa ja heillä on oikeus tulla kuulluiksi hankkeissa. Suomi on ratifioinut Århusin sopimuksen joten sopimuksen säädökset sitovat myös Kauppa- ja teollisuusministeriötä kaivoshankkeissa.Siilasmajan Kilta ry, Koillismaan Luonto ry, Kuusamon Luonnonystävät ry    Ota yhteyttä adressin tekijään