EI Oulankajoen (ns. Hautajärven) Uraanikaivokselle

Oulankajoen latvavesille, Oulangan Kansallispuiston kainaloon, kaavailtusta uraanikaivoksesta syntyy jokivarteen radioaktiivisen jätemalmin kaatopaikka ja jätevesilampi - muodostaen suoran uhan Oulanka – Paanajärven PAN Parks yhteiskansallispuistolle ja sen vielä puhtaalle vesistökokonaisuudelle niin Suomessa kuin Venäjällä.

Jälkipolviemme perintöä, puhdasta luontoa sekä vapaita ja kalaisia koskia ei kannata uhrata ulkomaisten kaivosyhtiöiden liiketoiminnalle, koska kaivoksien aiheuttamat muutokset luontoomme - sekä meidän kärsittäväksemme jäävät pitkän ajan ympäristö- ja terveysriskit - ovat suuremmat kuin kaivosyhtiöiden lyhyen ajan voitot.

Me allekirjoittaneet* ja eri toimijoiden edustajat kannamme erityistä huolta Sallan ja Kuusamon puhtaista luonnontilaisista taimenjoista. Haluamme kaikkien tietävän, että Oulangan Koutajoen vesistön joissa vaeltaa ja lisääntyy Suomen viimeiset geeniperimältään alkuperäiset vaellustaimenkannat, joiden arvo on jälkipolvillemme mittaamaton. Haluamme säilyttää Sallan ja Kuusamon luonnon puhtaana ja kalavedet vetovoimaisina jälkipolville.

Näin ollen vastustamme uraanikaivoksien perustamista Sallaan ja Kuusamoon. Sallan, Kuusamon, Lapin ja valtion päättäjien on nyt nähtävä selkeästi tulevaan ja tehtävä yksiselitteinen päätös - EI uraanikaivoksille.

Kiitos osallistumisestasi hyvää asiaan!
keskustelua: http://www.koillismaankalastusfoorumi.com/foorumi/viewforum.php?f=3

* Kansainvälisen Århusin sopimuksen mukaan kaikki ihmiset ja järjestöt ovat asianosaisia ympäristöä koskevissa hankkeissa ja heillä on oikeus tulla kuulluiksi päätöksenteossa. Suomi on ratifioinut Århusin sopimuksen joten sopimuksen säädökset sitovat myös Kauppa- ja teollisuusministeriötä kaivoshankkeissa.
Etelä-Sallan kehittämisyhdistys ry, Siilasmajan Kilta ry, Rupakiven Ritarit    Ota yhteyttä adressin tekijään