Uusia oikeuksia sosionomiopiskelijoille!

Tällä adressilla on kaksi tavoitetta:

Ensimmäiseksi haluamme, että sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaville tai suorittaneille palautetaan mahdollisuus hankkia esiopetusoikeus. Esiopetusoikeus mahdollistaisi sosionomin työskentelyn esikouluryhmän opettajana lastentarhanopettajan tavoin. Tällä hetkellä sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut sosionomi on pätevä työskentelemään lastentarhanopettajana päivähoidossa. Miksi hän ei olisi pätevä hankkimaan esiopetusoikeutta, jonka yliopistossa opiskelevat lastentarhanopettajat saavat?

Toiseksi haluamme, että sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille annetaan pätevyys työskennellä sosiaalityöntekijän tehtävissä. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakukelpoisuuden antaa sosionomi (AMK) -tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta. Miksi siis työkokemuksella varustettu ylemmän korkeakoulututkinnon omaava ammattilainen ei ole pätevä toimimaan sosiaalityöntekijänä?

Adressin lisäksi olemme perustaneet adressin nimeä kantavan facebook-ryhmän, johon kaikki voivat vapaasti liittyä käymään keskustelua asian tiimoilta.


Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan-opinnot syksyllä 2010 aloittanut ryhmä.    Ota yhteyttä adressin tekijään