VAADE ILOMÄEN KOULUN OPPILAIDEN TASAVERTAISESTA KOHTELUSTA ILMAJOEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA

ILOMÄEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY VAATII ILMAJOEN KUNNANHALLITUKSELTA JA KUNNANVALTUUSTOLTA (TOIMIKAUSI 2021-2025) ILOMÄEN KOULUN OPPILAIDEN TASAVERTAISTA KOHTELUA KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA SEURAAVASTI: 

 

1. vaatimus: Koulutoiminnan tulee jatkua Ilomäessä niin kauan kuin Ilmajoen kunnanvaltuuston määrittämä oppilasraja (23 oppilasta) ylittyy.
Perustelut: Oppilasennusteena tulee käyttää sitä oppilaaksiottoalueen ennustetta, jossa eskarilaiset lasketaan mukaan. Samaa oppilaaksiottoalueen laskentatapaa on käytetty muissakin Ilmajoen kouluissa.  

2. vaatimus: Mikäli Ilomäen koulun väistötilat tarvitaan, ne tulee sijoittaa Ilomäen koulun pihaan Huissille.
Perustelu: Ilomäen koulun oppilaiden tulee saada väistötilat oman koulun pihaan, oman kylän alueelle, sillä lähiopetuksen tulee toteutua omalla kylällä. Näin on toimittu myös Västilän ja Koskenkorvan koulujen kohdalla. Myös vanhempien toiveita tulee väistötila-asiassa kuulla, sillä Ilomäen oppilaiden vanhemmille toteutetun kyselyn mukaan 83,3 % (n=18) vastaajista haluaa, että mahdolliset väistötilat tulee sijoittaa Ilomäen koulun pihaan.  

3. vaatimus: Ilomäen oppilaiden tulee pysyä yhtenä ryhmänä eikä oppilaita saa hajauttaa eri kouluihin.
Perustelu: Näin on toimittu myös muiden Ilmajoen peruskoulujen kohdalla (mm. Västilä ja Koskenkorvan koulu). Myös Ilomäen koulun oppilaille tulee taata yhdenvertainen kohtelu.  

4. vaatimus: Vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaiset Ilomäen koulun korjaustoimenpiteet tulee saattaa loppuun.
Perustelu: AVIn lausunnon mukaan Ilomäen koulun korjaustoimenpiteitä on toteutettu vain osittain.  

5. vaatimus: Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä Ilomäen koulun mahdollisia väistötilaratkaisuja koskevassa tilanteessa.
Perustelut: Kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi lasten näkökulman selvittämiseksi, erityisesti Ilomäen koulun väistötilaratkaisuja koskevassa asiassa. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 12 mukaan lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

 

Adressi luovutetaan Ilmajoen kunnanvaltuuston ja Ilmajoen kunnanhallituksen puheenjohtajille sekä kunnanvaltuutetuille lokakuun 2022 aikana käsiteltäväksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksissa.


Elina Huhta, sihteeri, Ilomäen koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Huhta, sihteeri, Ilomäen koulun vanhempainyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…