Vaadimme, että Hausjärven Monniin suunniteltua Sievi Hyvinvointitilat oy:n hoivalaitosta koskevat suunnitelmat lopetetaan.

Hausjärven Monniin suunnitellaan Sievi Hyvinvointitilat oy:n rakentamaa hoitolaitosta. Suunnitelman mukaan hoitolaitos tulisi Monnin asemakaava-alueelle, tontti 440/P-2 nro 7, osoite Monninraitti 2.

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Sievi hyvinvointitilat oy:n hoitolaitoksen tuomista ongelmista Monniin ja lähialueille. Vastustamme myös verovarojen tuhlaamista.

Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat päättäneet lisämäärärahasta 21.09.2021, jolla rakennetaan uusi katu, johon hoitolaitos sijoittuisi. Lisämääräraha on vuodelle 2021 50000€ ja vuodelle 2022 190000€, yhteensä 240000€.

Kyseinen lisärahoitus kattaa: Vesijohtojärjestelmä, jätevesijärjestelmä x 2, pumppaamo, tonttikatuväylä, katuvalaistus, kääntöpaikka, hankeosat ja muut, suunnittelutehtävät sekä rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät.

Tällä rahalla rakennettaisiin vain uusi Monninraitti. Kyseinen raha ei ole suunniteltu Monninraitille vievän Riihitien kunnostukseen. Riihitie on vanha pieni hiekkatie, joka ei tule kestämään tulevaa liikennettä. Riihitien kunnostaminen vaatii lisää lisämäärärahoja, ja myös katuvalaistuksen rakentamista.

Monnissa on useita kohteita, joihin tarvittaisiin katuvalaistus (esim. Monninlinja, Rajalantie, Ojantaustantie). Turvallinen koulutie Monnilaisille lapsille on yksi tärkeimmistä asioista, johon tarvitaan määrärahoja. Nyt päätettiin lisämäärärahasta, joka ei kuitenkaan palvele meitä Hausjärveläisiä.

Kunnanhallitus ja valtuusto ovat vieneet suunnitelmaa vauhdilla eteenpäin. Monnin asukkaita ei ole kuunneltu ja informoitu. On luvattu järjestää kuulemistilaisuus, mutta kutsua tilaisuuteen ei ole näkynyt. Monnilaisilla on tunne, että asiaan liittyy salailua. Ei kerrota esimerkiksi kenen toimijan kanssa Sievi hyvinvointitilat oy on tehnyt/tekemässä sopimuksen. Hallintolain mukaan on sellaisista valmisteilla olevista asioista, joilla on huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, ilmoitettava julkisesti.

Myöskään naapureiden kuulemista ei ole asiasta järjestetty.

Monni on kasvava kylä. On luvattu, että saamme junaseisakkeen, kun asukasluku on noussut riittävästi. Jo vuosia on puhuttu uudesta Monnin koulusta, jolla on houkuteltu alueelle lapsiperheitä. Nyt kuitenkin puheet koulusta on unohdettu, ja suunnitellun koulun viereen suunnitellaan hoivalaitosta. Ja hoivalaitoksen sanotaan lisäävän Monnin vetovoimaisuutta. Tilanne on kuitenkin päinvastainen.

Suunniteltuun hoitolaitokseen on tulossa ilmeisesti 14 paikkainen yli 13-vuotiaiden huostaanotettujen nuorten hoitokoti. Yli 13-vuotiaille ei ole Monnissa koulua. Lähin kunnan järjestämä yläaste on Oitissa. Kuka järjestää koulukyydin hoitolaitoksen asukkaille? Ja kuka sen maksaa? Monnilaiset nuoret matkustavat bussilla Oittiin kouluun. Mahtuuko Monnilaisten lisäksi 14 matkustajaa lisää?

Monnilaisten keskuudessa pelätään, että kyseinen hoitolaitos aiheuttaa levottomuutta ja mm huumausaineiden tuomia ongelmia Monniin. Kuka vastaa mahdollisista ongelmista? "Perhesuhteet solmussa, koulunkäynti takkuaa, rikoksia, päihteitä. Tällaisia ongelmia on nuorilla, jotka tulevat hoitoon lastensuojelulaitokseen Haminaan." (Yle uutiset 12.03.2021) Hoivalaitos tulisi sijoittaa lähelle kaupungin keskustaa sekä palveluita ja virikkeitä. Ei harvaanasutulle alueelle. "Osissa tapauksia tuetun asumisen tarpeeseen liittyy mielenterveysongelmien lisäksi päihteiden väärinkäyttö, rikollisuus ja väkivalta." (Mäntyniemi 2017)

Useiden koululaisten koulumatka Monnin kouluun kulkee suunnitellun hoitolaitoksen ohi (Riihitietä tai Ojantaustantietä). Pelkäämme turvallisuustason laskua.

Monniin on vaikea saada virkavaltaa. Hyvinkäältä ei poliisi Monniin tule, vaikka on vieressä. Monni kuuluu Hämeen puolelle, ja virkavallan on tultava Hämeen piiristä. Jos hoivalaitoksen asiakkaat aiheuttavat ongelmia, apua on vaikea saada.

Näillä perusteilla vastustamme kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöstä koskien Sievi Hyvinvointitilat oy:n hoitolaitosta, ja siihen vaikuttavia päätöksiä.

Lähteet 

Yle uutiset 12.03.2021, Hausjärven kunta asemakaava selostus Monnin yleisten rakennusten alue lähiympäristöineen, korttelit 439 ja 440, Hausjärven kunta kunnanvaltuusto, Mäntyniemi 2017 Pro gradu-tutkielma Helsingin Yliopisto