Vaadimme hallituksen välitöntä eroa!

Vaadimme hallituksen välitöntä eroa, koska pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on polkenut Suomen perustuslakia "koronapandemian" ajan.

 

Perustelut:

Suomen valtioneuvosto on polkenut suomalaisten perusoikeuksia vetoamalla koronakriisiin. Valmiuslakia ja tartuntatautilakia on käytetty hyväksi ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisena.

 

Vuonna 2020 kunnat tekivät päätöksen koronakriisin alkaessa, että koulut suljetaan ja siirrytään etäopetukseen. Monet suomalaiset perheet kärsivät tästä ja siitä syystä keväällä 2020 lastensuojeluilmoitusten lasku oli huolestuttava merkki perheiden hyvinvoinnista. Syksyllä 2020 lastensuojeluilmoitukset sitten kasvoivat ja nähtiin perheiden todellinen tilanne.

 

Monella perheeile meni ja menee edelleen huonosti. Kaikkein pahimmin rajoitustoimenpiteet koskivat perheitä, joilla oli ennestään jo ongelmia. Myöskin perheet, jotka olivat heikommassa sosioeknomisessa asemassa kärsivät muita perheitä enemmän. Hallitus ei puuttunut näihin kuntien asettamiin rajoitustoimenpiteisiin eli koulujen sulkemisiin millään tavoin. Hallitus on viime kädessä vastuussa siitä, että kunnat sulkivat koulut vuonna 2020 keväällä aiheuttaen perheille ongelmia. Juuri hallituksen korona politiikan vuoksi näimme viime vuonna sen, kuinka lapset kärsivät rajoitustoimenpiteistä.

 

Valtion tulisi suojella perheitä eikä päästää tippumaan heitä yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle. Näin kuitenkin kävi ja näiden toimien seurauksena lasten mielenterveysongelmat ja päihteitten käyttö lisääntyi merkittävästi. Pahoinvoivissa perheissä lisääntyi väkivalta aikuisten kesken ja kohdistui myöskin lapsiin erittäin ikävällä tavalla. Perheiden joutuminen liialliselle koetukselle aiheutti sen, että tämä pahoinvoinnin velka kertyy maksettavaksi tulevaisuuteen lasten ja perheiden ongelmina. Tämä on täysin kestämätön tilanne perheiden kannalta.

 

Yrittäjien pahoinvointi ja stressi yritystoiminnan kannattavuudesta lisääntyi vuonna 2020. Toukokuussa 2020 hallituksen säätämä tilapäinen laki konkurssien estämiseksi päättyi vuoden 2021 tammikuussa. Tuona aikana velkojat eivät saaneet hakea velallisia konkurssiin, mutta tämän tilapäislain päättymisen jälkeen konkurssit lähtivät kovaan nousuun eli tämä oli hallitukselta tekohengitystä. Koronarajoitukset, jotka koskivat koko yhteiskuntaa ja yrityksiä aiheutti monen yrityksen konkurssin, mikä on nähty tänä kevään aikana.

 

Erityisen paineen alla ovat olleet tapahtuma- ja kulttuuriala ja ravintolat sekä kuntosalit. Rajoitukset ovat koskeneet heidän liiketoimintaansa erityisen voimakkaasti aiheuttaen konkursseja ja yritystoiminnan lopettamisia kannattamattomina. Yrittäjillä on Suomen perustuslain suoma oikeus harjoittaa elinkeinoa ja heillä on elinkeinovapaus, mutta hallitus on polkenut tätä vapautta juuri valmius- ja tartuntalailla. Esimerkiksi tapahtuma-ala kärsi vuonna 2020 kahden miljardin euron tappiot juurikin johtuen rajoitustoimenpiteistä ja ala työllistää tällä hetkellä noin 200 000 henkeä. Mikäli ala joutuu merkittäviin vaikeuksiin ja yritykset hakeutuvat konkurssiin, niin silloin tulemme näkemään merkittävän piikin työttömyystilastoissa. Tämä on täysin kestämätöntä, että juuri näitä yrityksiä rajoitetaan merkittävällä tavalla, jotka työllistävät suuren osan suomalaisista.

 

Valmius- ja tartuntatautilaki ei ohita Suomen perustuslakia, sillä perustuslaki takaa suomalaisille heidän perus- ja ihmisoikeutensa. Hallitus on yrittänyt ohittaa perustuslain vetoamalla Covid-19 taudin vaarallisuuteen. Kyseessä ei ole kuitenkaan, niin merkittävä tartuntatauti, että voidaan kajota näin perusteellisesti ihmisten ja yrittäjien perustuslain suomiin perusoikeuksiin. Itseasiassa valmiuslain itse kriteereistä tai tarkoituksista on juurikin suojata ihmisten perus- ja ihmisoikeudet, mutta hallitus on tulkinnut lakia toisin.

 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen kiristyvä "koronapandemiasta" johtuva rajoitustoimenpiteiden aalto ja yhtäkkinen suunnanmuutos, kuinka päästä takaisin normaaliin on erittäin poukkoilevaa ja kyseenalaista politiikkaa. Hallitus yritti vielä keväällä saada ulkonaliikkumiskiellot voimaan, mutta perustuslakivaliokunta torppasi ne ja melkein heti sen jälkeen pääministeri Sanna Marin puhui exit- strategiasta hallituskumppaneineen. Exit- strategian tarkoituksena on palata asteittain kohti normaalia elämää. Tämän poukkoilevan korona politiikan vuoksi kyseenalaistammekin sen, että tuleeko syksyllä uusi rajoitustentulva, kun koronatartunnat lähtevät kesän jälkeen uuteen nousuun.

 

Olemme huolissamme suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, sillä Suomen perustuslakia ei hallitus näytä kunnioittavan. Nyt on korkea aika vaatia hallituksen välitöntä eroa, koska perustuslakiamme ja Suomen kansalaisia on syrjitty jo liikaa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Miika Koskela näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…