Vaadimme ministereiden ja kansanedustajien välitöntä eroa tai erottamista, jotka äänestivät koronapassin puolesta!

 

Vaadimme, että pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministerit ja ne kansanedustajat, jotka äänestivät koronapassin puolesta, ottavat poliittisen vastuun Suomen kansan edessä ja eroavat välittömästi. Koronapassi rikkoo voimakkaasti perusoikeuksia. Se käytännössä pakottaa ihmiset, jotka haluavat viettää vapaa-aikaa ravintoloissa, ottamaan rokotteen. Koronapassi voi myöhemmin estää ihmisten vapaan kulkemisen.

 

Esimerkiksi Itävallassa nähdään, miten ihmisiä estetään pääsemästä ulos. Kuitenkin Oviedon sopimuksen 5. artikla ja potilaslain 6. pykälä takaavat kaikille oikeuden itse päättää, millaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä heille tehdään. Perustuslain 7. pykälä takaa jokaiselle oikeuden koskemattomuuteen. Pakottaessaan ihmiset ottamaan rokotteet rikkovat hallitus ja sen koronapassiesityksiä kannattavat kansanedustajat tätä perustuslain takaamaa perusoikeutta ja syyllistyvät samalla yllytykseen pahoinpitelyyn (rokotteen pakottaminen täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön).

 

Kyseenalaistamme koronarokotukset ja koronapassin tarpeellisuuden vetoamalla siihen, että kyseessä ei ole niin merkittävä humanitaarinen ongelma, jonka perusteella olisi ollut oikeutettua ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin valtiovallan taholta. Koronarokote on kehitetty varsin nopeasti ja siltä puuttuvat tutkimustulokset pitkältä aikaväliltä. EU:n lääkevirasto EMA ja monen muun maan terveysviranomaiset ovat antaneet ehdollisen suostumuksen rokottaa ihmiset, vaikka rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole mitään takeita. On nähty jo Suomessakin, että lyhyellä aikavälillä on tullut rokotteesta vakavia haittailmoituksia. Fimeassa on käsitelty 4.11 päivätyissä tiedoissa vakavia haittailmoituksia jo 3655 tapausta.

 

Suomen kansa on joutunut tarpeettoman rokotusoperaation alaiseksi verrattuna koronapandemian vaarallisuuteen. Suomessa koronatartuntoja on ollut vuoden 2020 ja 2021 aikana 167 tuhatta tartuntaa ja tartunnan saaneiden keskuudessa on 1216 kuolemaa. Kuolleita väestöön suhteutettuna on 0,0221 prosenttia väestöstä. Vaikka laki määrää jakamaan ihmisille riittävän perusteellisen selvityksen mahdollisista haittavaikutuksista, näin ei ole toimittu. Koronarokotukset ovat mahdollisesti merkittävä uhka ihmisten terveydelle, joten vaadimme, että rokotukset lakkautetaan siksi, kunnes on saatu varmistettuja ja luotettavia tuloksia rokotteiden mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. Vaadimme myös koronapassin välitöntä lakkauttamista, koska se eriarvoistaa ihmiset.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Miika Koskela voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…