Vaadimme reilua journalismia

Isojen lehtitalojen, kuten Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma Newsin, A-lehtien, Allerin ja lukuisten muiden media-alan suuryhtiöiden mielestä me lukijat ja tekijät emme ansaitse oikeudenmukaisilla pelisäännöillä tuotettua journalismia. Lehtitalot haluavat sanella lehdentekijöiden sopimusehdot, palkkiot ja tekijänoikeudet - itse määrittelemäänsä hintaan. Tämä yksipuolistaa sisältöjä ja kaventaa sananvapautta.

 

TÄSTÄ ON KYSE:

  • Kustantamot vaativat freelancereina työtä tekeviltä toimittajilta, valokuvaajilta, kuvittajilta ja graafikoilta sopimuksia, joissa sanellaan yksipuolisesti luovan työn käyttötapoja.

  • Tarjotut sopimukset ovat monelta osin kohtuuttomia freelancereita kohtaan ja varmistavat vain työn tilaajan yksipuolisen taloudellisen edun ja oikeudellisen suojan. Sopimukset kaatavat oikeudellisen vastuun näille itsensätyöllistäjille, joilla ei sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen enää ole vaikutusmahdollisuutta luovuttamansa aineiston käyttöön - ei nyt eikä tulevaisuudessa.

  • Tasapuolista sopimista ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa, kun sopijaosapuolina ovat miljoonaliikevaihtoa tekevä julkaisijakonserni ja omaa toimeentuloaan hankkivat freelancerit, joilla ei ole laillista mahdollisuutta neuvotella kollektiivisesti työnsä vähimmäisehdoista.

 

MITÄ KUSTANTAMOT VAATIVAT?

  1. Kaupallisten tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien luovuttamista kertakorvausta vastaan.

2.  Journalistiseen yhteyteen tuotetun aineiston vapaata käyttöä markkinoinnissa.

3.  Jälleenmyyntioikeutta ilman erillistä markkinointikäyttöön tai uusmediakäytöön suhteutettua korvausta tekijälle ja ilman journalistisen sisällön kohteena olevien henkilöiden oikeudellista suojaa.

4.  Tilaaja voi lisäksi myydä valokuvaajan kuvia eteenpäin tai kustantamo voi julkaista toiseen käyttöyhteyteen tilattuja kuvituksia, sarja- tai pilakuvia tai artikkeleita esimerkiksi kokoomateoksina ilman eri korvausta tekijöille sekä muokata lähes vapaasti kirjoittajien tuottamaa aineistoa.

5.  Edellä olevasta seuraa, että lähes monopoliasemassa oleva kustantaja voi myös estää aineiston julkaisemisen myöhemmin - kuten vaikka arkistokuvien käytön myöhemmin kansakunnan historiaa jälkipolville kirjattaessa - mikäli esimerkiksi materiaalista nouseva poliittinen kanta tai muu näkemys ei miellytä kustantajaa.

6.  Alkuperäinen tekijä jää suurelta osin juridiseen vastuuseen kolmansien osapuolien julkaisijaa koskevissa oikeudellisissa vaateissa.

 

MIKÄ SITTEN OLISI OIKEIN?

Luovien alojen ammattilaisille asianmukaisen korvauksen saaminen töiden käytöstä on elinehto, mutta myös tae ammatillisesta jatkuvuudesta. Hyvää työtä hyödynnetään potentiaalisesti moneen kertaan, ja oikein käytettynä jokainen uusi käyttökerta mahdollisesti tuo myös taloudellista hyötyä.

Lienee kohtuullista, että työn tehnyt saa tuloksesta oikeudenmukaisesti itselleen kuuluvan siivun.

Mitä tapahtuu journalismille, mikäli vakituisesta työsuhteesta riippumattoman vapaan journalismin tekeminen saadaan taloudellisesti ja oikeudellisesti lähes mahdottomaksi. Kyse on reilusta kaupasta. Kaikille.

Kyse on myös laatujournalismista ja rajoittamattomasta tiedonvälityksestä. Lukijoille.

Laitetaan stoppi epäeettiselle journalismille! Pelastetaan reilu journalismi!

Helsingissä 8.8.2011

 

 

 

 


Pelastakaa Reijo -kampanjan viestintäryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään