Vaadimme ruoan arvonlisäveron alentamista Saksan (7%) tasolle

Vaadimme, että ruoan arvonlisäveroa ei nostettaisi 22%:iin, koska vähävaraiset ihmiset syövät jo nyt epäterveellistä ruokaa- ruoan kalleuden vuoksi. MItä epäterveellisempi ruoka, sitä halvempi. Ruoan arvonlisäveroa pitää tiputtaa nykyisestä 14%:ista - 7%:iin. Näin pienituloisillakin olisi mahdollisuus terveellisempään ruokaan. Suomessa on ruoka muutenkin ylihintaista päivittäistavarakaupan monopolien vuoksi. Suomessa kaksi suurta keskusliikettä (Kesko ja S-ryhmä) dominoivat elintarvikemarkkinoita. Mikäli arvolisävero laskettaisiinkin, on tärkeää valvoa myös, että kaupat eivät nosta hintoja vastaavasti.

Ruoan arvonlisävero pitää laskea vähintään Saksan (7%) tasolle. Vähävaraisille eläkeläisille, pienituloisille työssäkäyville sekä työttömille ei hankalien tukiviidakoiden ja erilaisten tukimuotojen vuoksi ole samaa kohtelua, vaikka tukia nostettaisiinkin vastaavasti, ovat elämäntilanteet kaikilla erilaiset ja siksi kaikkia kohtaan olisi oikeudenmukaista, että veroja alennettaisiin eikä päinvastoin nostettaisi.

Jokaisella Suomalaisella ihmisellä pitää olla oikeus terveelliseen ruokavalioon. Arvonlisäveron nosto 22%:iin romuttaisi jo muutenkin huononevan hyvinvointiyhteiskuntamallimme. Asiasta on laitettu myös vireille kansalaisaloite:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/460

Ote Valtionvarainministeriön aiheesta

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina poikkeuksellisen suorasanaisen arvonlisäveron suurremonttia pohtineen raportin. Sen ytimenä on perustella, miksi alv voisi olla järkevää yhtenäistää Suomessa 22 prosentiksi, mikä poistaisi muun muassa ruokaa, lääkkeitä, kirjoja, ravintola- ja majoituspalveluja sekä sanoma- ja aikakauslehtiä koskevan erityiskohtelun.

Jos alv-prosentti pantaisiin kaikille tuotteille ja palveluille 22 prosenttiin, nousisi monien tuotteiden hinta reippaasti. Nykyisin alv-prosentti on pääasiassa 24, mutta esimerkiksi lääkkeille se on 10 ja ruualle 14. Käytännössä näiden tuotteiden hinnat nousisivat viivasuoralla matematiikalla ja ilman muita tukimalleja 7 – 11 prosenttia.

 


Kai Haavisto (PS)    Ota yhteyttä adressin tekijään