Vaadimme Seinäjoelle vähintään 2,5 km suojaetäisyyden tuulivoimaloille asutukseen nähden

Me Seinäjoella vaadimme, että tuulivoimaloiden etäisyydestä noudatetaan vähintään 2,5 km minimietäisyyttä (mielellään 5 km)

 

Liian lähelle asutusta rakennetut teollisuusluokan tuulivoimalat ovat aiheuttaneet ongelmia joka puolella Suomea. Samoista ongelmista kärsitään myös muualla maailmassa. Ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa tuulivoimaloista johtuvan melun ja/tai terveysoireiden vuoksi.

Tuulivoimalat tuottavat laajakaistaista äänimelua, joka sisältää myös matalia taajuuksia. Alle 20 Hz:n taajuisia ääniä kutsutaan infraääniksi. Ihmiset Suomessa ja muualla maailmassa valittavat infraäänen aiheuttamista terveysoireista mm. erilaisista korvaoireista (korvien lukkiutumista, tinnitusta), unihäiriöistä, päänsäryistä, sydänoireista, huimauksesta ja verenpaineen noususta.

Useissa ulkomaisissa tutkimuksissa infraäänen vaikutuksista on saatu niin huolestuttavia tuloksia, että siitä pitäisi tehdä lisää tarkempia tutkimuksia, joissa otetaan huomioon myös pitkäaikaisvaikutukset. 

Usealla paikkakunnalla kiistellään oikeudessa melumittauksista sekä siitä, kenen kustannuksella melutasot mitataan. On tehty laskelmia, että nykyisten ohjeiden yöajan keskiäänitaso 40 dB ei riitä estämään jaksottaisen sykinnän aiheuttamia haittoja asunnon sisällä. Tutkimuksen mukaan merkityksellistä sykintää on 20-30% ajasta. Kuultavankin melun laskentaohjeisiin pitäisi siis tehdä pikaisesti korjauksia.

 

Seinäjoella suunnitellut voimalat ovat suuri paloturvallisuusriski. Onnettomuustilanteessa kesäkuivalla laajalle ryöstäytyvä metsäpalo aiheuttaa vakavaa vaaraa ympäristölle.

Talvella tuulivoimalan jäänheitto on ongelma, koska turvallista etäisyyttä on vaikea arvioida. Jonkun verran voimaloita myös hajoaa, jarrumekanismi pettää, siipi katkeaa yms.

Tuulivoimalat aiheuttavat myös ongelmia radio-, TV- ja nettiyhteyksiin.

Tutkimusten mukaan asuntojen arvo alenee tuulivoimaloiden läheisyydessä. Kuka korvaa tämän menetyksen?

Voimaloiden kierrätyskään ei suju, kuten on annettu ymmärtää. Esim. voimaloiden siipiä ei voi kierrättää, vaan niitä on kuopattu maahan. Maanvuokraaja joutuu osallistumaan purkukustannuksiin.

 

Taajaan asutulla Seinäjoella emme halua enää yhtään kyläaluetta uhrata teollisuusluokan tuulivoimaloille. Haluamme Seinäjoen  pysyvän elinvoimaisena, kuntalaisia kuuntelevana, ihmisystävällisenä ja luonnonläheisenä avaruuden pääkaupunkina!!!


Johanna Latvala, Heini-Johanna Keränen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Johanna Latvala, Heini-Johanna Keränen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…