VAADIMME VIRKAMIESKUNNAN MÄÄRÄN PIENENTÄMISTÄ!

Suomen 5.600 000 milj. kansaa kohtaan on ainakin 620 000 - 723 000 virkamiestä/viranhaltijaa määrä on valtaisan suuri ja ylimitoitettu. Siis Valtio ja kunnat yhteensä.

Kreikka asukkaita n. 12.500 000 milj. Reutersin mukaan,  768 000 valtionpalkkalistoilla olevaa oli ilmoittautunut uuteen tietokantaan. Määrä vastaa17,5 prosenttia kaikista työikäisistä. Kaikkiaan kreikkalaisia työikäisiä on4,4 miljoonaa. !!! Sielläkin oli liikaa virkamiehiä/viranhaltijoita.

Saksa on pärjännyt  kuulopuheiden mukaan samalla määrällä virkamiehiä kuin Suomessa on, vaikka kansaa on liki 82.790 000 miljoonaa ihmistä.

Voiko tämä olla totta? Siis että Suomessa on sama määrä virkamiehiä kuin Englannissa jossa on 11 kertaa enemmän ihmisiä eli 55,98 miljoonaa?


Hallituksemme kiireisin ohjelma olisi siis virkamiesmäärän ainakin puolittaminen jos

ei peräti 2/3osalla pienentäminen, heti. Ennen muiden kulujen karsimista, tarkoitan näillä kuluilla pienituloisten tulojen leikkaamisia.


Käsittämättömintä on tässä kaikessa, että virkamiehet käyttävät mielivaltaansa lähes kaikkiin muihin, paitsi tuntemiinsa ihmisiin (puolueellisuus), ja näin ollaan tekemisissä tämän päivän kirouksen kanssa joka on ”hyvä veli” seuraksi nimetty.  Tämä pelaa niin sosiaalitoimissa kuin oikeuslaitoksissa ja @oikeus.fi virkamiesten keskuudessa. Itseäni uhkailtiin sanomalla, ”olisi kannattanut” uuden edunvalvojan toimesta. No, en luovuttanut kunnan viranomaislle hoidettavani soutulaitetta. He veivät hoidettavani. :( Osoitteesta sain vastauksen: " ei ole yleisessä jaossa". Hän on/oli ihminen jolle olin ainoa elossa oleva ja hänestä välittävä henkilö?

Politiikot katsovat, että heille ei kuulu virkamiesten valvonta. No, ei se kuulunut Valtioneuvostollekkaan. Se kuuluu kuulemma kunnille itselleen, joissa esi-merkiksi johtava virkamies oli valitukseni kohde, väärien päätösten tekemisistä. Oikeusasiamiehen päätökset ovat useimmiten ”lain mukaan virkamiehen harkintavaltaa käyttäen tehdyille päätöksille” joille oikeuasiamieskään ei voi mitään! Siis kuka on se taho, joka vastaa ja oikoo väärin tehdyt päätökset? Käräjätuomari mainitsi minulle, kanteluideni määrästä testamenttioikeuden-käynnin yhteydessä. Saamani käsityksen mukaan valitukseni olivat tuomiolle panon raskauttava tekijä? Luettuani asiasta tehdyn päätöksen, käsitin sen olleen päättävälle tuomarille vaikea, koska paperi ei ollut mitenkään sen tason koulutuksen saaneen tekstiä. Se tuntui hieman omituiselta. Kuinka hänellä oli oikeus kuolleen ihmisen viimeisen tahdon muuttamiseen?

Virkamiestasolla on huomattu tämä valvonnan puute, jolloin mielivallan käyttö on alkanut rehottaa, ainakin sosiaaliviranomaisten puolella yli äyräiden. Olen saanut lähes joka päivä lukea uusista ei niin laillisista huostaanotoista muka ”lapsen edun” nimissä. Maistraatissa kieroillaan edunvalvottavien omaisuuden saamiseksi valtiolle, jopa niin että edunvalvottavat toimitetaan täysin ulkopuoliseen hoitopaikkaan ilman omia tavaroitaan, osoite salaten. Asianajajani mukaan meidän tapaamisellemme ei ole estettä. Kuitenkin tapaamisemme on evätty edunvalvojien toimesta, samoin minua on uhkailtu uuden edunvalvojan toimesta. Ai niin ja asianajajanikin saatiin ostettua :)

Edunvalvojat on mätää virkamiesporukkaa ja oikeusaputoimistokin on vain hyödytön laitos, joka ei sekään voi millekkään mitään – ennen asioita voitiin oikaista ”varsinkin vääriä” päätöksiä, nykyään syyttömät kärsivät. (tarkistettu Hgin Oikeusaputoimisto 12.8.2013 Olisi pitänyt valittaa.) Valittamiset vain olisivat lisänneet kulujamme, koska ylemmät oikeusasteet toimivat alempia suojatakseen. Tältä tuntuu, kun on syyttömänä tuomittu. Tiedän myös, että on paljon muitakin joukossamme; syyttömästi tuomittuja. Virkamiesten mielivallan uhreja siis. Siksi asioihin on tultava pikainen korjaus. Virkamiesten on alettava toimia viroissan virkojen vaatimalla edellytyksellä, rehellisesti ei mielivaltaisesti.


Vaadimme virkamiesten määrän alasajoa heti ennen kansakunnan muiden palvelujen heikentämistä. Monet virkamiehinä toimivilla ei ole mitään käsitystä, miksi kaikki eivät työhistoriastaan huolimatta ole hyvätuloisia!


Tarya Korhonen