Vaihtoehdot tutkittava ennen lopullista päätöstä Vallilanlaakson raitiotien rakentamisesta

VAIHTOEHDOT TUTKITTAVA ENNEN LOPULLISTA PÄÄTÖSTÄ VALLILANLAAKSON RAITIOTIEN RAKENTAMISESTA

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.06.2018 Kalasataman raitiotieyhteyksiä koskevan liikennesuunnitelman. Kaupunkiympäristölautakunta taas hyväksyi 21.8.2018 Vallilanlaakson asemakaavan ja asemakaavamuutoksen, jotka mahdollistavat raitiotiekadun rakentamisen Vallilanlaakson kulttuurihistoriallisesti merkittävän puistoalueen halki.

Joukkoliikenne on kaikkien kannattama liikkumismuoto ja etenkin poikittaiset joukkoliikenneyhteydet (kuten Kalasatama – Pasila) ovat tärkeitä, mutta niitä ei tule toteuttaa puistojen virkistysarvon kustannuksella. Kalasatama – Pasila-raitiotielinjaus pirstoo Vallilan virkistyspuiston kahtia. Suunniteltu liikenne synnyttää liikennemuurin keskelle puistoa. ”Pikaratikan” nopeudeksi on esitetty 40 – 50 km/h. Katuverkolla ratikka kulkee normaalisti n. 15 – 19 km/h. Puiston halkovasta pikaraitioliikenteestä tulee vaarallinen lapsille ja eläimille. Liikennesuunnittelijat vähättelevät raitiotien estevaikutusta (so. miten rata estää alueella liikkumista). Kuitenkin on selvää, että vapaa liikkuminen loppuu, koska alueella on kuljettava vain rakennettua käytäväverkostoa pitkin ja odotettava radan ylitystä liikennevaloissa kahdessa kohdassa.

Pikaraitiotie on sijoitettu osin entisen satamaradan paikalle ja osin Mäkelänrinteen pohjoispuolen rinteeseen. Kalliota louhitaan n. 30 m leveydeltä, ja vielä saman verran puustoa menee työkoneiden tarpeeseen. Louhitun kanjonin myötä maisemasta tulee torso. Samalla menetetään kolmasosa alueen arvokkaasta lintujen pesimäalueesta.

Helsingin Viherstrategian (2016) mukaan kaupungissa tulee olla riittävän laajoja yhtenäisiä viheralueita. Vallilanlaakson raitiotiesuunnitelma pirstoo yhtenäisen viheralueen ja heikentää sen toimintoja, sen sijaan, että se kehittäisi kaupunginosapuistoa, kuten vuoden 2002 yleiskaava esittää.

Alueen asukkaat ovat jo vuodesta 2007 saakka esittäneet raitiotien vaihtoehdoiksi olemassa olevan katuverkon käyttämistä. Asukkaat lähestyivät kaupunginvaltuutettuja 12.6.2018 kirjeellä, jossa vaadittiin puuttuvien vaihtoehtojen todellista selvittämistä ennen päätösten tekoa. Näitä ovat:

·         Kalasatama – Haukilahdenkatu – Sturenkatu – Mäkelänkatu - Pasila

·         Kalasatama – Teollisuuskatu – Pasila

·         Tiedelinja: Kustaa Vaasantie – Hämeentie – Sturenkatu – Mäkelänkatu – Pasila

Kaupunki jätti tutkimatta Sturenkadun reitin sujuvoittamisen vaatimat muutokset (Yleissuunnitelma 2017). Björn Månssonin (RKP) ehdottama ja Mika Ebelingin (Krist.) 13.6.2018 valtuuston kokouksessa kannattama palautusehdotus synnytti keskustelua. Päätös rakentamisesta tehtiin kuitenkin riittämättömillä tiedoilla vaihtoehdoista, puistoalueen käytöstä ja käyttäjämääristä.

Vallilanlaakson raitiolinja on vaihdollinen hidas yhteys koko Itä- ja Koillis-Helsingille ja varaa autoliikenteelle kaksi parasta poikittaisyhteyttä Teollisuuskadun ja Sturenkadun. Haukilahdenkadun - Sturenkadun reitti tehdään sujuvaksi Paavalinkirkon kohdalla: Hämeentien ja Sturenkadun suuntien ratikoille tehdään omat kaistat ja pysäkit.

Päätös puiston uhraamisesta liikenteelle on historiallinen ja – peruuttamaton.

  Lisätietoa löytyy Puistojen puolesta – verkkosivuilta (mm. kirje valtuutetuille 12.6.2018). https://sites.google.com/site/puistojenpuolesta/


Marja-Leena Pohjanen, Ulla Agopov    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marja-Leena Pohjanen, Ulla Agopov voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?