Vääksyn Yhteiskoulun suojeltu arvorakennus säilytettävä

Vääksyn_yhteiskoulu.JPGAdressi Vääksyn Yhteiskoulun suojellun arvorakennuksen puolesta

Asikkalan kunnanhallitus on esittänyt purkuluvan hakemista Vääksyn yhteiskoulun suojellulle osalle. Kunnanvaltuusto tulee tekemään päätöksen asiasta 4.6.2018. Päätös on osa Vääksyn yhteiskoulun peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeen suunnittelua.

Vääksyn yhteiskoulun vanhin osa on monin tavoin kulttuurihistoriallisesti arvokas. Se on Vääksyn ensimmäinen kivirakennus. Sen suunnitteli kouluhallituksen arkkitehti Toivo Salervo vuonna 1929. Koulutyö aloitettiin vuoden 1931 alussa ja kouluna rakennus toimii edelleen. Rakennus edustaa sukupolvelta toiselle siirtyvää paikallista, käsin kosketeltavissa olevaa kulttuuriperintöä, jolla on sekä historiallista että rakennushistoriallista arvoa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että VYKin suojeltua rakennusta ei saa purkaa. Sen säilyttäminen tulee olla lähtökohtana kouluhankkeen suunnittelussa, koska:

1. Rakennus on Vääksyn osayleiskaavassa suojeltu (SR-2). Purkaminen olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastaista [1] sekä Asikkalan kuntastrategian vastaista.[2]

2. Rakennus on kuntotarkastuksen mukaan kunnostuskelpoinen.[3] Purkaminen olisi paitsi kulttuurihistoriallisesti peruuttamaton menetys, myös kestävän kehityksen vastaista.

3. Vaihtoehtoja tilan käytölle ja mahdollisten uudisrakennusten sijoittelemiseen tontille suojeltu rakennus säilyttäen löytyy varmasti, mutta niitä ei ole selvitetty.

vaaksy_vyk.jpg
Vääksyssä lukuisat vapaaehtoiset ovat useiden vuosien ajan antaneet maksutta oman työpanoksensa kunnan elävöittämiseen lukuisin tapahtumin, tempauksin ja talkoin. Sitoutumisesta on ollut huomattavaa taloudellista hyötyä kunnalle. Uuden kuntastrategian myötä paikallisten toimijoiden voimavarat piti voida suunnata positiiviseen aluekehittämiseen ja paikalliskulttuurin edistämiseen sen sijaan, että resursseja kuluisi kaikkien yhteisen paikallisen kulttuuriperinnön puolustamiseen. Vapaaehtoiset kuntalaiset kantavat työllään vastuuta kulttuuriperinnöstä Suomen perustuslain 20§ mukaisesti. Luottamustoimiin valituille päättäjille suotuun valtaan tulee myös sisältyä kyseisen vastuun kantaminen.  


[1] MRL 118 § Rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella.
MRL 139 § Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.
MRL 166 § Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus.

[2] Asikkalan uudessa kuntastrategiassa on päätetty toteuttaa Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmaa, jonka mukaan kunta pitää esimerkillisesti huolta omistamistaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista.

[3] Swecon tarkastusraportin mukaan rakennuksessa ei ole kosteus- tai homevaurioita. Mahdolliset sisäilmaongelmat johtuvat mm. väärin toteutetusta ilmanvaihdosta.


Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö kannabis laillistaa?