Vaatimus jäsenkokouksesta Suomen Kaniyhdistykselle!

Kangasala

17.4.2012

 

 

 

Arvoisa Suomen Kaniyhdistyksen jäsenistö

 

 

Haluan saattaa tietoonne tässä adressissa ilmenevät asiat.

On jäsenetunne mukaista allekirjoittaa tämä adressi.

 

Mikäli 10% yhdistyksen jäsenistöstä allekirjoittaa adressin, voimme vaatia hallitukselta jäsenkokouksen pitämistä yhdistyslain vaatimalla tavalla. Jäsenkokouksessa vaadimme käsiteltäväksi alla olevat asiat.

Adressi sulkeutuu, kun 10% jäsenistä on allekirjoittanut.

 

 

Kirje SKY:lle

 

Lähestymme hallitusta adressin vaatimalla tavalla, koska meillä on huoli yhdistyksen tulevaisuudesta. Samalla haluamme antaa epäluottamuslauseen nykyisen hallituksen toimista, jotka ilmenevät alla mainituista asioista.

 

On käynyt ilmi, että hallitus on mitä ilmeisimmin salannut jäsenistöltä yhdistykseen kohdistuvia huomattavia oikeudellisia ja taloudellisia vaatimuksia. Lisäksi hallitus on ylittänyt toimivaltansa jäsenistöä kohtaan useita kertoja.

 

Suomen Kaniyhdistyksen hallitus ei ole pitänyt sääntömääräistä kevätkokousta huhtikuun 2012 loppuun mennessä yhdistyslain vaatimalla tavalla. Tämä voidaan todentaa sillä, että jäsenkirje / SKY:n virallinen tiedotuskanava jäsenlehti, Kanimakaziini, ei ole ilmestynyt 14 vuorokautta ennen huhtikuun 2012 loppua. Yhdistyksen sääntöjen mukaan huhtikuun 30.päivä on viimeinen hetki pitää sääntömääräinen kevätkokous.

Adressin laatija oli itse paikalla lauantaina 24.3.2012 koolle kutsutussa ns. kevätkokouksessa. Tätä kokousta ei viety läpi yhdistyslain vaatimalla tavalla, jonka voivat todistaa useat muutkin paikalla olleet jäsenet. Viimevuotiselle (2011) hallitukselle ei ole myönnetty tili- ja vastuuvapautta toimistaan.

 

Adressin laatija on saanut tietoonsa hallitukselle lähetetyn kirjeen, josta ilmenee vakavia syytöksiä SKY:n hallituksen toimista vuosina 2011–2012.  Kirjeestä ilmenee mm. kuinka julkaistu suomenkielinen standardi rikkoo tekijänoikeuslakia sekä osa viimevuoden hallituksen tekemistä päätöksistä ovat mitättömiä.

 

SKY:n hallitus ei ole saattanut kyseistä kirjettä jäsenistön tietoon. Jäsenistön kuuluisi olla tietoinen edellä mainitun kaltaisista asioista. Kirjeestä ilmenee, että Suomen Kaniyhdistystä vastaan voidaan nostaa oikeustoimia. Tällaisissa tapauksissa SKY:n hallituksen kuuluu kysyä jäsenistön mielipidettä, eikä näin ole toimittu!

SKY:n jäsenistö on se taho, joka päättää loppupeleissä lähteekö yhdistys käräjöimään vai sovitteleeko asian! SKY:n jäsenistö myös päättää yhdistyksen varoista ja niiden käytöstä. Tässä tapauksessa yhdistykselle aiheutuisi mahdollisesti asianajaja- ja oikeudenkäyntikuluja sekä muita korvauksia.

 

Adressin laatijalle on ilmoitettu, että Suomen Kaniyhdistykselle on tullut Norjan Kaniyhdistysten pääliitolta 25 000Nkr näyttelyohjelman laittomaan käyttöön liittyvä korvausvaade. Adressin laatijan tietojen mukaan Suomen Kaniyhdistys on maksanut korvausvaateesta jo 15 000Nkr. SKY:n hallitus ei ole tästäkään tiedottanut jäsenistölleen, vaikka tällainen korvausvaade on suuri lovi yhdistyksen varoista. Yhdistyksen varoja kuuluu käyttää jäsenistön hyväksi, ei hallituksen virheiden korjaamiseen. Yhdistyslain 35§ mukaan yhdistyksen hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito ja varainhoito ovat lainmukaisia ja luotettavasti hoidettuja.

 

Suomen Kaniyhdistyksen hallitus on maaliskuussa 2012 antanut kahdelle jäsenelleen varoituksen ilman perusteluita tai yksilökohtaista erottelua. Kyseiset varoituskirjeet ovat samansanaiset varoituksen saajan nimeä lukuun ottamatta. Varoituskirjeissä on huomattavia epäselvyyksiä mm. päivämäärien suhteen. Osa päivämääristä sijoittuu tulevaisuuteen. Pyydämme hallitusta antamaan jäsenistölle selonteon varoituskirjeiden antamisesta.

 

Edellä mainitut asiat asettavat jäsenistölle huolen, millainen tulee olemaan Suomen Kaniyhdistyksen tulevaisuus? Edellä mainitut asiat saattavat asettaa yhdistyksen lakkauttamisuhan alle. Jäsenistön huolta lisäävät myös, millaisena yhdistyksen julkikuva näkyy ulkopuolelle, ja miten pahasti hallituksen tähänastiset toimet ovat tahranneet yhdistyksen mainetta.

 

 

Selvitystänne odottaen Suomen Kaniyhdistyksen jäsenistö:

 

(allekirjoittaneet erillisenä liitteenä)


Katja Poikajärvi    Ota yhteyttä adressin tekijään