Vaatimus jäsenkokouksesta Suomen Kaniyhdistykselle!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Vaatimus jäsenkokouksesta Suomen Kaniyhdistykselle!.

pelkkä jäsen

#1

17.04.2012 12:59

eikö se ollut ruotsin kaniyhdistys (skaf) joka vaati korvauksia, koska niitten näyttelyohjelmaa on käytetty laittomasti vuoteen 2010 asti?? siitähän on ollut tiedote vuonna 2011 kaniyhdistyksen sivuilla ainakin. ja nykyinen hallitushan on juuri sen vuoksi ottanut käyttöön vuonna 2011 laillisesti virallisen ruotsin näyttelyohjelman. Mutta en nyt tarkkaan muista että oiskohan siinä tiedotteessa mainittu että siinä oli myös osittain norjan nly-ohjelmaa kopioitu, voip olla, mutta on siis ollut tiedote asiasta, vaikka ei olekaan lehteen asti päätynyt.. ja ns kokouksessahan sovittiin että ei tarvitse pitää huhtikuun loppuun mennessä, koska ei ole ilmestymässä lehteä, ja tulisi liikaa kustannuksia lähettää jäsenkirjettä kaikille.. vaan se virallinen kokous siirretään niin että se ois 2 viikkoa seuraavan lehden ilmestymisen jälkeen..

Vieras

#2 Re:

17.04.2012 13:15

#1: pelkkä jäsen -  

 Ei. Ruotsin kaniyhdistyksellä itsellään ei ollut oikeutta vuokrata ohjelmaa, koska ko. ohjelma on norjalaisen ohjelmistovalmistajan oma. Joten SKAF on itse syyllistynyt tekijänoikeusrikkeeseen. Ei näistä kuvioista mitään tiedotetta ole tullut, eikä varsinkaan siitä, että Norjaankin on maksettu korvauksia.


Vieras

#3

17.04.2012 13:23

Hahahaha! ;D Hyvät on taas tiedot... Norjaan ei ole maksettu korvauksia, vaan sieltä on OSTETTU nyt uusi ohjelma (joka on viime syyskokouksessa budjetoitu) ja nyt se on virallisesti ja laillisesti SKYn. Nyt SKYllä on lupa myöskin suomentaa tämä ohjelma.

Ja yhdistyslakia voisi myös lukea.. :D
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
"32 §
Päätöksen moitteenvaraisuus

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai, jos päätös on tehty ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä. (16.7.2010/678)

Jos yhdistyksen hallitus on nostanut kanteen, yhdistyksen kokous on viipymättä kutsuttava koolle valitsemaan edustaja vastaamaan yhdistyksen puolesta."

Vieras

#4 Re: Re:

17.04.2012 13:29

#2: - Re:

oli miten oli, olen lukenut asiasta sky:n kotisivuilla, joskus vuonna 2011. ja lisäksi sehän oli edelisen hallituksen (-2010) jäsen joka oli ohjelmaa kopioinut/varastanut suomen käyttöön, tästä johtuen joutuu sky nyt maksamaan korvauksia. (jotain summiakin luki silloin tiedotteessa)


Vieras

#5

17.04.2012 13:37

Öh. Sky osti ohjelman viime syksynä Ruotsista vaikka ruotsalaisilla ei ollut edes lupaa myydä ohjelmaa. Eli: Skaffilla ei ollut lupaa myydä ohjelmaa, sky maksoi ohjelmasta Ruotsiin ja maksaa nyt edelleen uudelleen samasta ohjelmasta Norjaan. Nerokasta. Näin käy kun asioista ei oteta selvää, vaan "oletetaan", mikä on nykyisen hallituksen toimintatapa.

Vieras

#6 Re: Re:

17.04.2012 13:41

#2: - Re:

Ruotsin ja Norjan välinen lisenssisopimus ei liity millään tavalla tämän hetkiseen tilanteeseen SKY:lle. SKY:lle on tarjottu ohjelmaa vuokralle 2008, eikä sen tekijänoikeuksia silloin kyseenalaistettu. Asiahan olisi pitänyt tarkistaa jo silloin??? Kuitenkin heidän sopimusasia ilmeni vasta vuonna 2012. Onko sinulla näyttää toteen, että Norjaan olisi maksettu "korvauksia". Minulla on tiedossa vain ohjelman ostotosite.

SKY EI ole ostanut Ruotsista yhtään mitään ohjelmaa, vaan maksanut vuosien 2008-2011 välisen ajan maksamattomat vuokrat.


Vieras

#7 Re:

17.04.2012 13:46

#5: -  

 Usko jo hyvä ihminen, ohjelmaa ei ole ostettu viime syksynä Ruotsista!!!! Voi hyvää päivää teitä valheellisten tietojen levittäjiä!!!!!!!!


Vieras

#8

17.04.2012 13:50

jos skaffilla ei ollut lisenssioikeutta ko. ohjelmaan, niin mksi sky maksoi vuokraa ohjelmstaa?

Vieras

#9 Re:

17.04.2012 13:57

#8: -  

 Kysäiseppäs asiasta vuoden 2008 puheenjohtajalta!!!

 

Poppeli

#10 Re:

17.04.2012 14:35

#9: - Re:

Minusta tässä asiassa on positiivista se, että yritetään saada aikaan avoimuutta. Jäsenkokouksen koollekutsuminen on aivan loistava ehdotus! Ja mikäli sky:n hallituksella on kaikki puhtaat jauhot pussissa, eihän heidän tarvitse olla millään lailla huolestunut jäsenistön vaatimuksesta jäsenkokouksesta, eikös vaan?

Toivon, että hallitus kutsuu rohkeasti jäsenkokouksen koolle ja antaa tarvittavat selitykset kysymyksiin. Suosittelen kaikkien niiden jäsenten allekirjoittamaan rohkeasti vetoomuksen, niin asioihin saadaan selvyys.


Vieras

#11

17.04.2012 14:47

Kanimakaziinin julkaisupäivä oli Itellalta saatu 9.3.2011 – eli syytös ei todistettavasti pidä paikkaansa. Ylöjärvellä todennettiin, ettei kokousta voida viedä läpi kokousmateriaalin puuttuessa - jäsenistö sopi paikanpäällä, että ylimääräinen vuosikokous järjestetään myöhemmin ja uusi kokouskutsu tulee jäsenlehteen 2/2012 - kukaan ei vastustanut asiaa, joten asiasta tehtiin yksimielinen päätös.

Yhdistys on saanut kannanoton standardiin kohdistuvista tekijänoikeuksista, jonka mukaan ne kuuluvat Pohjoismaisessa standardissa mainituille Pohjoismaisille kaniyhdistyksille, joista yksi on Suomen Kaniyhdistys Ry. Yhdistys teetti käännöstyön ammattikääntäjällä, joten sitä kautta ei ole tekijänoikeutta voinut muodostua. Kuvat on ostettu / saatu yhdistyksen käyttöön.

Syytösasia on käsittelemättä, koska se tuli hallitukselle vasta pääsiäisenä. Tästä syystä ja lisäksi virallisen tiedonvälityskanavan hitauden takia, ei jäsenistölle ole asiasta vielä tiedotettu. Ilman muuta hallitus toivoo asiaan sovittelua.

Hallitus ei ole voinut julkisesti tiedottaa / esittää aineistoa erääseen henkilöön kohdistuvista seikoista, jottei se rikkoisi yksilönsuojaa ja syyllistyisi mahdollisesti kunnianloukkaukseen. Koska henkilö kuitenkin uhkaa yhdistystä oikeustoimilla, tarkistetaan parhaillaan lakimieheltä, mm. mitä materiaalia voidaan julkistaa jäsenistölle. Tämän tulisi viimeistään selkiyttää tilannetta.

Kun luvaton KanUts – näyttelyohjelman käyttö tuli hallitukselle tietoon, ryhtyi se välittömästi toimiin asian selvittämiseksi. Vuosien 2011 ja 2012 hallitus on tehnyt uskomattoman määrän työtä Pohjoismaisten suhteiden korjaamiseksi ja nimenomaan yhdistyksen maineen säilyttämiseksi. Norjasta ei ole tullut korvausvaateita. Yhdistys on sen sijaan ostanut, syyskokouksessa 2011 jäsenistön hyväksymän budjetin mukaisesti, näyttelyohjelman lisenssin Norjasta. Ohjelma on välttämätön näyttelyiden järjestämiseksi.

Hallitus on toiminut varoitusten antamisen suhteen aiempien hallitusten toimintamallin mukaan, mutta esitetyn tapauksen virheellinen kirjaamistapa on jo seuraavan kokouksen esityslistalla.

Olisi ollut syytä, ennen adressin kirjoittamista, tarkistaa väitteiden paikkansapitävyys. Yksipuolinen asioiden käsittely herättää helposti epäilyksen laatijan tarkoitusperistä.

SKY:n hallituksen jäseniltä

Vieras

#12 Re: Re:

17.04.2012 14:50

#10: Poppeli - Re:

Ylimääräinen vuosikokous on jo päätetty pidettäväksi 24.3. ja sen ajankohta ja paikka julkaistaan Kanimakaziinissa 2/2012. Tarvitaanko vielä lisäksi yksi ylimääräinen?

Janina Kujala

#13 Re:

17.04.2012 15:04

#11: -

Mulla on ainakin lehden takana erillinen itellan lähetystarra jossa lähetyspäivä on 14.3.2012 kun jouduin pyytämään lehden erikseen jäsenrekisterin pitäjältä, joka ymmärtääkseni välitti asian kanishopin pitäjälle. (:


Vieras

#14 Re: Re: Re:

17.04.2012 15:46

#12: - Re: Re:

Eli Ylöjärven kokouksessa 24.3. jäsenistö päätti ylimääräisen kokouksen pitämisestä myöhemmin, joka julkaistaan kanimakaziinissa 2/2012 ja jossa käsitellään mm. kevätkokous asiat.


Vieras

#15 Re:

17.04.2012 16:10

#3: -  

 Ongelma taitaa tässä kohtaa olla enempi siinä, että kevätkokouksen sääntömääräisistä asioista ei ole tehty päätöksiä lainkaan. Lienee vaikeata moittia päätöstä, jota ei ole edes tehty, vaikka sääntöjen mukaan olisi pitänyt tehdä.

Vieras

#16

17.04.2012 16:43

Jos vuosikokous siirretään, siirretään myös asioiden käsittely.

Vieras

#17

17.04.2012 16:43

Huh huh.. Olis kyllä aika pitää sellainen kokous jossa käsiteltäisiin kaikki asiat kunnolla kun tuntuu tässä yhdistyksessä olevan liiaksi eripuraa enkä oikein tiedä ketä ja mitä uskoa. Päätin kaksi asiaa:
1. rupean täysin puolueettomaksi
2. en ikinä halua ainakaan kaniyhdityksen hallitukseen

Lilja Nyberg
Annu B.

#18 Nimet!

17.04.2012 16:49

Laittakaa nyt ihmiset hyvät (ja vaikka pahatkin) nimenne noihin kirjoituksiinne!

Vieras

#19 Re: Nimet!

17.04.2012 17:01

#18: Annu B. - Nimet!

Pyydät siis ihmisiä allekirjoittamaan valheita? Onkohan se tosiaan niin, että mm. Ruotsin Kaniyhdistyksen pj on väärässä, samoin koko Skaf:in hallitus, SKY:n hallitus ja vain yksi ihminen on oikeassa?

Uskon tosiaan, ettei hallitukseen ole tunkua tämän jälkeen.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

17.04.2012 17:03Vieras

#21

17.04.2012 17:17

#19: - Re: Nimet!

Lilja: Tätäkö pidät puolueettomana? Käsittämätöntä ...

Annu B.

#22 vastaus kommenttiin 19

17.04.2012 17:19

Käynti optikolla auttaa. ;) Mitäpä, jos lukisit kirjoittamani tekstin uudelleen! Voin toki vääntää rautalangastakin: kirjoittakaa nimenne viesteihinne, kun kommentoitte tänne adressin kommenttiosioon. On äärimmäisen raivostuttavaa, kun lähes jokaisen kommentin kohdalla lukee "vieras". Ymmärsitkö nyt?

Ja ihan semmoisena pikku vinkkinä sinullekin, ettei tilanne Ruotsissa suinkaan ole tuo, miten kirjoitit. ;) Mutta on se hyvä, että sinä, "vieras", tiedät kuka on "oikeassa". Harmillista vaan, että olet kovasti metsässä.

Vieras

#23 Re: vastaus kommenttiin 19

17.04.2012 17:26

#22: Annu B. - vastaus kommenttiin 19

Oi viisas, kerro ja näytä sinä väitteesi toteen koskien Ruotsin tilannetta :) SKY:n sivuilla oli syksyllä SKAF:ilta tullut kirje, joka tuki hallituksen päätöstä. Ymmärsin tosiaan pyytäneesi allekirjoituksia adressiin, pahoittelen lukuvirhettä.
Missään ei pakoteta antamaan nimimerkkiä? Mitä niillä teet?

Annu B.

#24 Vastaus kommenttiin 22

17.04.2012 17:47

Jos luet taas edellisen kommenttini uudelleen, näet siinä perusteluni siihen, miksi kommentteihin olisi hyvä laittaa nimi. En liene puhunut pakosta mitään, mutten tämän jälkeen enää keskustele "vieraan" kanssa yhtään mitään.

Olisiko aika sinunkin katsoa asiaa niinkuin se todellakin on, kun kaikki hallituksen viimeaikaiset tempaukset ja iso osa päätöksistä on tehty yhtä ihmistä vastaan vahingoittaen siinä ohella isoa osaa koko jäsenistöstä (vrt. esim. näyttelysäännöt)? Voisikohan mitenkään olla niin, että Ruotsiin on oltu yhteydessä niin, että sanat on laitettu ihmisten suihin? ;) Uskotko Ruotsin toimineen näyttelyohjelman suhteen laillisesti? Ja vielä, minkä ihmeen vuoksi kuvittelet, että SKY:n hallituksen sana on ehdoton totuus? Olisikohan niin, että asiaan on vedetty mukaan ihmisiä, jotka eivät siihen liity ja joiden sanomisia on vääristelty?

Nuo kysymykset eivät vaadi vastauksiasi tänne, kirjoitin ne antamaan ajattelemisen aihetta. Minulla ei ole mitään tarvetta pyytää lausuntoa Ruotsista sinua, "vieras", varten, vain näyttääkseni sinulle toteen asian, jonka varmasti itsekin tiedät. Sen, ettei asia pidä paikkaansa.

Lahoon puuhun on vaikeaa hakata pysyviä nauloja.

Vieras

#25

17.04.2012 18:02

Suomessa ei ole näyttelysääntöjä.

Aika uskaliasta suorastaan syyttää ruotsalaisia tyhmiksi.

Faktoja pöytään Annu & co! Kuka uskoo noita ihmeellisiä vihjailuja?