VAKKA-SUOMEN SAIRAALAN PUOLESTA

Meillä on suuri huoli Vakka-Suomen aluesairaalan toiminnan säilymisestä. Nyt on käsillä viimeiset hetket tehdä oikeita päätöksiä sairaalamme puolesta!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on laatimassa uutta strategiaa vuoteen 2016 - Terveempänä kotiin.

Sairaanhoitopiiri on osa demokraattista kunnallista järjestelmäämme. Päättäjät vastaavat siitä, että väestö saa laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut kohtuullisin kustannuksin. Sairaanhoitopiirin toiminnan edellytyksenä on, että se nauttii omistajakuntiensa luottamusta.

26.11.2013 sairaanhoitopiirin valtuusto päättää strategiasta. Sairaanhoitopiirin perusarvot demokratia, potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, tehokkuus, henkilöstön hyvinvointi ovat vaakalaudalla, ainoastaan jatkuva muutos on strategian ytimenä.

Tietävätkö ja ymmärtävätkö kaikki VSSHP:n ja Vakka-Suomen päättäjät vaikutukset, joita Strategiassa esitetyistä linjauksista väistämättä seuraa? Mikä on sairaalamme tulevaisuus? Onko aluesairaala tulevaisuudessa vain ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden vuodeosasto?

Oikeudenmukaisuus, joka tarkoittaa potilaiden tasapuolista hoitamista heidän asuinpaikastaan, varallisuudestaan, sukupuolestaan, iästään ja muista yksilöllisistä ominaisuuksistaan riippumatta häviää strategian hyväksymisellä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uusi strategia vuosille 2014–2016 ”Terveempänä kotiin” linjaa mm. että aluesairaaloissa ei tehdä vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa. Mikäli aluesairaaloissa ei tehdä vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa, tarkoittaa tämä käytännössä leikkaustoiminnan supistumista ja sen kautta myöhemmin aluesairaalan sulkemista.

Kuntalaiselle tämä tarkoittaa lähellä olevan sairaalan, osaavan henkilökunnan ja nopeasti saatavilla olevan avun menetystä. Monien potilaiden kohdalla tämä tarkoittaa pitkää odotusta leikkaukseen pääsyyn. Ja mihin nämä potilaat sitten sijoitetaan, sillä TYKS:in osastot ovat täynnä!

Missä on asukaslähtöisyys, demokratia ja lähipalvelut?

Miten tämä muutos vaikuttaisi Sinun elämääsi? Jokainen tarvitsee joskus sairaalaa! Ehkä et tarvitse sitä juuri nyt, mutta entä myöhemmin? Ajattelepa sitä!

Vaikuta nyt päätökseen kirjoittamalla nimesi adressiin. Kirjoittamalla kerrot mielipiteesi, siitä että haluat aluesairaalamme toiminnan säilyvän vireänä, potilaslähtöisenä ja tehokkaana. Osaava ja sitoutunut henkilökunta hoitaa sinut terveempänä kotiin lähellä.

 


Helena Vartiainen    Ota yhteyttä adressin tekijään