Valtakunnallinen vetoomus kyläkoulujen puolesta

kyläkouluadressiin.jpgValtakunnallinen vetoomus kyläkoulujen puolesta

 
 
Kylät ympäri Suomen vetoavat valtion päättäjiin
 
Hyvät päättäjät. Suomi elää muutosten aikaa. Syntyvyyden lasku koettelee kuntakeskuksia paikoin jopa maaseutua kovemmin. Globaalin kilpailukyvyn hakeminen kunnissa saa aikaan toinen toistaan kummallisempia ratkaisuja aina kikystä ideologisin syin perusteltuun palvelujen keskittämiseen. On vaarana, että lopulta tullaan täysin riisumaan palveluista asuinalueet, joihin kymmenettuhannet ihmiset ovat sitoutuneet ja investoineet.
 
Perustelut kylien viimeisten palveluiden eli kyläkoulujen lakkauttamiselle ovat identtiset ympäri maan. Toistellaan fraaseja "luontainen kulkusuunta", "kehityksen vääjäämätön suunta", "parempi opetuksen laatu", "välttämättömyys" ja "säästöt". Maaseudun lapset toimivat syntyvän muutoksen maksumiehinä ja valuuttana on heidän lapsuutensa.
 
Jokainen näistä fraaseista on kevyesti kumottavissa. Opetuksen laatu voi kyläkoulussa olla erinomainen. Yhdysluokkaopetus luo puitteet monenlaiselle oppimiselle. Sulkemisilla syntyvät säästöt hupenevat kuljetuksiin, kiinteistöjen tyhjillään seisottamisiin, suurten koulujen laajennuksiin ja sisäilmaremonttikierteisiin. Kasvaneet luokkakoot aiheuttavat tarpeen lisähenkilökunnalle. Luontainen kulkusuunta taas on se suunta, mihin koulubussin tai polkupyörän keula osoittaa; vanhempien työssäkäynti- tai kaupassakäyntisuunnalla ei ole lasten kouluasiassa merkitystä.
 
Kehityksen suunta on se suunta, jonka te päätätte, hyvät päättäjät. Painotuksillanne, esiinnostoillanne ja tukijärjestelmillänne tuette tai heikennätte kuntien mahdollisuuksia tai tahtotilaa maaseutunsa palveluiden suhteen. Olette päättämässä lastemme ajasta ja heidän mahdollisuuksistaan omatoimiseen liikkumiseen, ja siten myös heidän aikuisiän liikkumistottumuksiinsa ja terveyteensä. Olette päättämässä maaseudun asuntojen jälleenmyyntiarvosta ja kyläyhteisöjen tulevaisuudesta. Olette päättämässä, onko perheiden jätettävä kotinsa, jotta lasten ei tarvitsisi istua jopa kolmea tuntia päivässä koulumatkojen takia.
 
Kilpailukykyä ei saavuteta viemällä maaseudulta mahdollisuudet elää hyvää arkea, harrastaa ja toimia. Se saavutetaan takaamalla kaikille lapsille mahdollisimman vaivaton ja turvallinen lapsuus ja kouluympäristö asuinpaikasta riippumatta. Alakoululaisten tärkein tehtävä on kasvaa itsensä tunteviksi, hyvinvoiviksi, oppimaan oppineiksi ja omaan yhteisöönsä kuuluviksi pieniksi ihmisiksi. Kyläkoulut ja lähikoulut tukevat vahvasti tätä kasvua ympäri maan.
 
Katkaiskaa alueellisen epätasa-arvon kierre ja säilyttäkää ihmisten vapaus asua Suomessa maaseudulla. Tuoreen uutisen mukaan lähes miljoona suomalaista haluaisi muuttaa maaseudulle jos se olisi mahdollista. Yksittäinen kunta vastaa päätöksillään ehkä vain parintuhannen ihmisen asuinalueista, mutta maanlaajuisesti nämä ratkaisut koskettavat kymmeniätuhansia, jopa satojatuhansia ihmisiä. Te päätätte tämän maan suunnan; annatteko sen autioitua vai kukoistaa.
 
Pyydämme valtiotason päättäjiä ottamaan uudelleen valmisteluun pienkoulukertoimen valtionosuuksiin ja siten tukemaan kuntia säilyttämään lähikoulut kylissään.
 
Pyydämme valtiotason päättäjiä ottamaan voimakkaasti kantaa kyläkoulujen puolesta, sillä niiden kadottua katoaa myös elävä maaseutu arjen käydessä lapsiperheille kestämättömän haasteelliseksi.
 
Pyydämme valtiotason päättäjiä tukemaan terveiden kyläkoulukiinteistöjen säilyttämistä ja käyttöä ensisijaisesti yhteisöjen hyväksi. 
 
Pyydämme valtiotason päättäjiä varmistamaan maaseudun tietoliikenneyhteydet, jotta työskentely ja koulunkäynti voisivat tapahtua myös siellä, missä ihmiset asuvat.
 
Pyydämme myös tukitoimenpiteitä ilmaston hyväksi: mieluummin pienen hiilijalanjäljen lämmitysmuodon kiinteistö kuin alati lisääntyvät ja pidentyvät koulukuljetukset.
 
Lopuksi pyydämme päättäjiltä tekoja lastemme hyväksi. Pitkät koulumatkat, julkisen liikenteen täydellinen puuttuminen ja omalta asuinalueelta täysin puuttuvat toimintamahdollisuudet asettavat lapsemme räikeän epätasa-arvoiseen asemaan jopa vain muutaman tuhannen euron vuosittaisten säästöjen takia.
 
Luokaa maaseudulle mahdollisuus selvitä. Käsillä ovat viimeiset hetket ennen koko kyläkouluverkoston katoamista. Muutos tulee olemaan pahimmillaan peruuttamaton. Aalto on pysäytettävä nyt.

Susanna Lehtimäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Susanna Lehtimäki näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…