Salaa vanhemmilta-lakiesityksen vastustaminen

2.10.2009 hallituksen lakiesitysluonnoksessa sosiaali- ja terveysministeriön sivulla on ehdotettu, että alle 15-vuotiaat voidaan houkutella lääketieteellisiin tutkimuksiin ilman vanhempien suostumusta tai edes informoimatta vanhemmille asiasta. Lapsen suullinen suostumuskin voi (joissain tapauksissa) riittää.

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf

(Sivulla 16, löytyy pykälä 8)

Nyt hallitus on antanut silmiemme eteen lakiesityksen, joka raskauttavasti osoittaa tavan, jolloin rikokset toteutetaan lainpykälien suojissa. Ennen lait tehtiin rikoksilta ja rikollisilta suojelemiseksi. Nyt tehdään päinvastoin.

On loogista, että lakiesitys on saanut alkunsa viimeistään oikeusasiamiehen moitteista terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle, kun molemmilta vanhemmilta ei oltu kysytty lupaa lasten sukupuolitautirokote-tutkimukseen osallistumista varten viime vuonna. Kyseistä sukupuolitautirokotetutkimusta lobattiin koulusta käsin oppilaille. Kysymyksessä on monikansallisen lääketeollisuuden tutkimus ja sille oli annettu lupa markkinoida tutkimusta koulussa, vaikka aiemmin on oltu hyvin tarkkoja, ettei mainostavaraa saisi koululaisille jakaa.

Oleellista ei ole nyt se, mihin tutkimuksiin sinä vanhempana päästät lapsesi, meillä on siitä oikeus päättää. Kysymys on siitä, että lapsemme voidaan houkutella mihin tahansa tutkimukseen meiltä salaa. Miettikääpä tilannetta perheessä, jossa vahingossa tulee ilmi tutkimus, johon vanhemmat eivät olisi lastansa päästäneet. Tällöin laki on lapsen takana ja se on omiaan rikkomaan perheitä yhä lisää ja saamaan aikaan yhä lisää pahoinvointia maahamme.

Tällä addressilla voitte osoittaa mieltänne kyseistä lakiesitystä vastaan ja myös ottaa kantaa THL:n jääviydestä ohjata kansalaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. THL ei ole enää uskottava.

Pyydän teitä jakamaan tätä addressia netissä. Tämä asia saa julkisuutta ja myös tämä addressi saa julkisuutta.


Mirjaleena Isoaho
äiti, lääkäri
Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja

P.S. Muistakaa, että tämä ei ole ainut lakipykälä. Valta-oikeudet itsenäisyyteen, presidenttiimme, demokratian puolustamiseen, itsemme puolustamiseen, opettajien kurin pitoon luokassa ovat tästä muita esimerkkejä.
(olen 6 allekirjoituksen jälkeen stilisoinut tekstiä asiasisältöä muuttamatta)


Mirjaleena Isoaho    Ota yhteyttä adressin tekijään